Giftigt att gifta sig i Sverige?

Från verbet giva härstammar flera ord med vitt skilda betydelser som "gift" och att "gifta sig". Något som kan te sig förbryllande för personer som inte har svenska som modersmål.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.