Arne Larsson: Få vinstlotter i systemet med partiernas finansiering

Sverigedemokraterna och regeringen har förklarat krig mot Socialdemokraternas lotterier. Det är begripligt. Men det finns fler problem med svenska partiers finansiering. Systemet har upprepade gånger kritiserats av Europarådets grupp mot korruption, men bristerna kvarstår.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.