Den nya pandemilagen hade behövts redan i höstas

Direkt efter det att den nya pandemilagen var på plats så kom de första regeringsbesluten, eftersom smittspridningen fortfarande är alldeles för hög. Det är svårt att se det som annat än ett kvitto på att oppositionen har en poäng i sin kritik: att den nya lagen hade behövts redan i höstas.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.