De rödgrönrosa försöker nu riva upp beslutet att införa LOV i hemtjänsten. Det vållar politisk strid.
De rödgrönrosa försöker nu riva upp beslutet att införa LOV i hemtjänsten. Det vållar politisk strid.

Ny strid om valfrihet i hemtjänsten

Ett år efter beslutet har en ny strid blossat upp om LOV.

ANNONS
|

Om två veckor ska budgeten för 2016 klubbas av kommunfullmäktige. I det rödgrönrosa minoritetsstyrets förslag finns skrivningen om att arbetet med att införa lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten ska avbrytas.

– Jag tycker att det är provocerande att de försöker använda budgethandlingen för att ändra fullmäktigebeslut som gått dem emot. Drar man ut den pilen blir det nästan öststatsmässigt. Det här borde inte stått i budgeten, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

Partierna i Göteborg är sedan tidigare eniga om att budgeten ska behandlas som en enhet – och eftersom praxis föreskriver att alla partier röstar på sin egen budget kommer den rödgrönrosa budgeten med all sannolikhet gå igenom.

ANNONS

Som alliansen ser det försöker de rödgrönrosa utnyttja det till att riva upp LOV, trots att det finns en majoritet för reformen i fullmäktige.

Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar har äldrefrågor, är oförstående för alliansens kritik.

– Det är inte krångligare än att vi lägger vår budget och där finns inga kostnadsökningar för att hantera LOV med.

Men det finns ett fullmäktigebeslut att införa LOV?

– Vår sak i fullmäktige är inte att omhänderta tidigare beslut, utan att föra vår politik. De borgerliga försöker få det till en formaliafråga, men det är det inte. V har olika uppfattningar i sakfrågan, inget annat, säger Daniel Bernmar.

Jonas Ransgård underkänner hans resonemang helt. Han säger att om man skulle driva det till sin spets skulle de rödgröna kunna lägga in alla beslut som under året gått dem emot i budgeten för till sist få som de vill – trots att en fullmäktigemajoritet egentligen vill någonting annat.

Men de rödgröna vill inte ha LOV – då måste de väl kunna riva upp det?

– Då får de lägga en motion och se om den går igenom. Men majoriteten i fullmäktige har inte ändrats, så det är väl inte troligt.

Till gårdagens kommunstyrelsesammanträde hade alliansen lagt ett yrkande om att fullmäktige ska stå fast vid det fattade beslutet och, för den händelse det rödgrönrosa budgetförslaget går igenom, stryka skrivningen om att arbetet med LOV ska avbrytas.

ANNONS

Yrkandet gick igenom, men vid fullmäktigemötet den 16 juni där budgeten ska behandlas, lär diskussionen komma upp på nytt.

– Det är en av de största omdaningarna av Göteborgs välfärd någonsin. Det är viktigt att det blir en diskussion, säger Daniel Bernmar.

Riktigt vad som händer om kommunfullmäktige fattar samma beslut – att formuleringen ska tas bort – vet han inte i dag.

– De har drivit igenom en kraftigt budgetstörande reform i fullmäktige. Det är vad som hänt. Det är inte vår sak att lösa det problemet.

Parallellt med den nya diskussion som uppstått fortsätter arbetet med att planera för att införa LOV. På kommunstyrelsens bord i går fanns också en utredning om förutsättningarna för reformen, tänkt att skicka ut på remiss – men på begäran av Daniel Bernmar bordlades den till slutet av augusti.

Fler aspekter behöver utredas innan man går vidare, menar de rödgröna i kommunstyrelsen.

– Det finns mängder av saker att titta på här. De försöker hetsa igenom den här reformen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

ANNONS