Ny halvö blir guldläge mitt i stan

Häftigaste bostäderna kan byggas bakom Järntorget - om inte bullret från Stena dödar kommunens planer.

ANNONS
|

– Halvön kommer att gå hundra meter rakt ut i älven och tvåhundra meter västerut längs Masthuggskajen, berättar Per Osvalds, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Vi träffas där Älvsnabben tills nyligen hade sin hållplats innan färjorna flyttade till nyinvigda Stenpiren.

Han är projektledare för planeringen av allt som komma skall vid och innanför Masthuggskajen: Från Rosenlundskanalen i öster och Folkets hus baksida vid Järntorget och vidare västerut mellan Första Långgatan och Stenas Danmarksterminal ända bort till det mäktiga Amerikahuset nedanför Stigberget.

Närmast Rosenlundsfärjeläge har Stena Line nu rivit sina förrådsbyggnader och till slut "lämnat tillbaka" något hundratal meter kaj till staden. Och Per Osvalds konstaterar att det kanske ganska snart blir dags att börja kalla Folkets hus baksida för framsida. För försommarvarma dagarhar folk redan börjat ta för sig av detta mycket centrala stycke kaj, som plötsligt känns så mycket närmare Järntorget.

ANNONS

Folksolar i egna badstolar, fiskar,hängerpå enkla trädäck som byggts upp och någon odlar grönt i pallkragar. Det är inte alls fullt med människor men de har absolut börjat hitta hit.

– Genom att skapa en halvö ut i älven här vill vi utöka den byggbara marken i de mest centrala och attraktiva områdena i stan, säger Per Osvalds.

Ytterst på halvön planeras framförallt lägenheter i från som lägst fyra våningar upp till tiotalet. I bottenvåningarna blir det handel, restauranger, caféer och liknande. En del kontor blir det också, för att få en blandning av bostäder och arbetsplatser.

Lite längre in från planeras två 21-våningsbyggnader. Stena-koncernen vill bygga sig ett nytt högkvarter som också ska rymma både kontor för andra företag och hyreslägenheter. Strax intill, mot Rosenlundskanalen och Skeppsbron, vill ett annat stort Göteborgsföretag, Elof Hansson med nuvarande bas vid Första Långgatan, bygga Global Business Gate med kontor för ett par tusen människor.

Allra högst i området, 27 våningar, ser ett planerat hotell på baksidan av Folkets hus ut att bli.

Ovanpå Götatunnelns mynning, där det nu är parkering, vill kommunen skapa en park som av en smal byggnad i väster skyddas från trafikbullret från Oscarsleden på Masthuggskajen. Vid sidan av parken som sträcker sig österut bort till det gamla Frilagerhuset kan det bli en förskola.

ANNONS

Men ett allvarligt problem som återstår att lösa om det överhuvudtaget ska kunna byggas bostäder ute på halvön är det höga bullret från Stenas Danmarksterminal som är närmaste granne i väster.

– Det handlar om buller från lastramperna där det smäller när lastbilstrailers dras av och på färjorna. Och man skulle behöva dämpa bullret från själva rangeringen av trailers på kajen som kommer att pågå tätt inpå halvön, säger Per Osvalds.

Även den planerade linbanan över älven kommer här in i bilden. Den ska gå från en planerad byggnad på dagens p-plats mellan Götatunnelns mynning och kontorshusen vid Första Långgatan. Det första höga tornet som ska lyfta upp linbanevagnarna högt över älven behöver stå på Stenas terminalområde.

Dessutom väcker planerna på en framtida bro eller tunnel för spårvagnar, bussar, cyklister och gående i andra änden av Masthuggskajen, mellan Stigberget i Majorna och Lindholmen på Hisingen, frågor om Stenas fortsatta liv så här långt in i stan

Därför har stans politiska S-MP-V-majoritet nyligen gjort klart att det förslag till nytt avtal mellan Stena och kommunägda Göteborgs Hamn som presenterades tidigare i år inte räcker.

Med en tydlig signal till sitt eget hamnbolag – och Stena Line – skriver S-MP-V i byggnadsnämnden:

ANNONS

"Om staden väljer att låta Göteborgs hamn gå vidare med förhandlingar om förlängt avtal vid Masthuggskajen bör en del aspekter omhändertas". Detta gäller alltså bostäderna, bullret, linbanan och en eventuell älvförbindelse Stigberget-Lindholmen som kan bli ett hinder för Stena-båtarna.

Miljöpartiets kommunalrådUlf Kamne säger till GP:

– Vi tydliggjorde byggnadsnämndens roll. Det viktigaste är att vi formulerar en inriktningsvilja när frågan nu går vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

– Om jag får vara lite kritisk så har kommunen hittills låtit hamnen sköta detta lite för ensamt, säger Ulf Kamne (MP).

Fakta: Halvön och Stena

  1. Detaljplanen för området runt Masthuggskajen är ännu inte godkänd av kommunfullmäktige.
  2. De första byggena startar tidigast 2018, enligt projektledningen.
  3. När det gäller Stena Lines Danmarksterminal finns ett förslag från Göteborgs hamn om en förlängning av hyresavtalet till 2035. Men med möjlighet för kommunen att säga upp Stena redan tio år tidigare, 2025, om den nu pågående stadsutvecklingen kräver detta.
  4. Närmast ska kommunens högsta tjänstemän på stadsledningskontoret jobba igenom det förslag till avtal som Göteborgs hamn och Stena Line presenterade i februari.
ANNONS