Nederlaget för de rödgröna politikerna i Göteborg

Den politiska hösten i Göteborg drar igång med en rejäl ordkrasch. Frågan om att konkurrensutsätta hemtjänsten är en av flera tunga frågor som nu går in i en ny fas.

ANNONS
|

Sedan valet 2014 styr en rödgrönrosa minoritet Göteborg. Under det senaste året har de styrande partierna förlorat några ideologiska stridsfrågor eftersom de inte har majoritet i fullmäktige. Det gäller bland annat lagen om valfrihetssystem (LOV) som innebär att kommunal verksamhet utsätts för konkurrens. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att LOV ska införas i hemtjänst.

I juni i år bordlade de rödgröna ett beslut om att gå vidare och remittera utredningen av LOV i Göteborg till stadsdelarna. På onsdagenskommunstyrelsemöte ville de återremittera hela ärendet.

– Vi har en massa frågor, bland annat om ekonomin och tycker att utredningen är tunn, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens S-ordföranden.

ANNONS

Men allianspartierna vill gå vidare. Oppositionsledaren Jonas Ransgård (M) kan tänka sig att bredda gruppen som ska svara på remissen, men vill att frågan tar ett steg till.

– Vi har ett fullmäktigebeslut och de rödgröna har ett ansvar att genomföra det. Det handlar inte om raketforskning, LOV finns redan i 158kommuner.

På mötet togs beslutet att ärendet går på remiss till stadsdelsnämnderna. Daniel Bernmar, gruppledare för V och ansvarig för äldrefrågor, är bekymrad och besviken.

– Borgarna och SD är uppenbart inte intresserade av brukarna och de anställda. Det här beslutet tas hastigt och slarvigt. Det är helt bedrövligt, säger han.

Jonas Ransgård menar att de rödgrönas frågor mest handlar om att man tycker illa om LOV.

– Vi har beslutat om en tidsplan i enighet. Det är uppenbart att man vill förhala frågan.

LOV är kanske den ideologiskt mest laddade frågan för politikerna i Göteborg, men det är fler tunga ärenden som går in i en ny fas under hösten.

1. SKOLAN

Som GP skrev häromdagen hotas flera skolor i Göteborg av viten för att man inte åtgärdat anmärkningar från Skolinspektionen. Senare i höst kommer utredningen om vad en gemensam skolnämnd skulle innebära, ett krav som Alliansen länge har fört fram. Helene Odenjung (L) ser fram emot resultatet, men understryker att det inte räcker med en organisationsförändring.

ANNONS

– Det är verkligen hög tid att Göteborg tar krafttag när det gäller skolan.

2. TRYGGHETSFRÅGORNA

I sitt budgetförslag för 2017 tog Alliansen särskilt upp trygghetsfrågor. Den har också förslagit fler övervakningskameror som ett sätt att öka tryggheten. Dessa frågor vill också Ann-Sofie Hermansson ha högre på dagordningen.

– Ju mer jag träffar göteborgarna desto fler frågor om trygghet dyker upp. Även om statistiken visar att brottsligheten går ned känner sig inte människor trygga.

Ann-Sofie Hermansson vill tala mer med berörda och menar att staden behöver ta ett större grepp om frågan.

3. BOSTÄDER

Det byggs mycket och planeras ännu mer. Ulf Kamne (MP) är ordförande i byggnadsnämnden. Han menar att partierna är hyfsat överens och är mån om att inte tappa fart i de stora projekten.

– Det är avgörandets tid nu. Jag kan vara orolig för polariseringstrenden, att människor och grupper ställs mot varandra, som vi såg till exempel i samband med diskussionerna om temporära bostäder. Det kommer att bli mycket diskussion.

Fakta: LOV

  1. Är en förkortning av Lagen om valfrihetssystem och tillkom under Alliansregeringen 2008. Har hittills införts i 158 av Sveriges 290 kommuner.
  2. Innebär att delar av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts. I dag är det enbart kommunen som tillhandahåller hemtjänst.
  3. Enligt tidsplanen som kommunstyrelsen beslutat omska LOV börja införas i hemtjänsten i Göteborg under 2017.
ANNONS