Arbete med att ta ner och sätta upp ny koppartråd längs spårvägen i Kungsladugård.
Arbete med att ta ner och sätta upp ny koppartråd längs spårvägen i Kungsladugård. Bild: Jonas Lindstedt

Misstanken: Koppartjuvar bland Spårvägens personal

Medarbetare inom Göteborgs spårvägar har polisanmälts för stöld av kopparledningar och entreprenadmaterial. Men koppar som plockas ned kvitteras inte in och bristfällig dokumentation över entreprenadmaterial omöjliggör fortsatt utredning.

ANNONS
|

12.58 den 8 oktober, Kungsladugårdsgatan. Vid spårvagnshållplatsen Klintens väg står en stor rulle ärggrön koppartråd lutad mot staketet. Den har tagits ned och ersatts med ny tråd av bantekniks personal. Men trots att den är stöldbegärlig och värd hundratals kronor lämnas den obevakad när arbetslaget åker iväg med sin spårgående lastbil.

LÄS MER:Göteborgs spårvägar: granskningen i korthet

Även längre bort längs spåren finns en liknande rulle. Arbetslaget är borta i över en och en halv timme och under tiden kommer en till synes hemlös man fram och tittar nyfiket på materialet. Vad som egentligen händer med det kopparmaterial som banteknik hanterar är en fråga som ingen i dag har ett fullständigt svar på.

ANNONS
Koppartråd lämnades obevakad på spårvagnsspåren i Kungsladugård i över en och en halv timme.
Koppartråd lämnades obevakad på spårvagnsspåren i Kungsladugård i över en och en halv timme. Bild: Jonas Lindstedt

När GP intervjuar Göteborgs spårvägars vd Hans Nilsson på måndagen säger han att bolaget har en "en glasklar bild" över vad som har hänt när det gäller koppar och entreprenadmaterial. Men revisionsbyrån KPMG som har utrett frågan har en delvis annan uppfattning.

"På grund av bristfällig dokumentation (...) är det inte möjligt att på ett tydligt sätt kontrollera att den mängd koppar som plockats ner under tiden då projektet startade till dags datum överensstämmer med den mängd koppartråd som återvunnits genom försäljning till Stena Recycling."

LÄS MER:Efter GP:s granskning: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk

LÄS MER:Spårvägens vd: "Det får inte lov att ske"

Återvann mer koppar än de plockade ner

GP har även tagit del av underlag som rör hanteringen av koppar, men har hittills inte kunnat belägga några stölder eller svinn. En av anledningarna är att dokumentationen har varit otydlig. GP:s granskning indikerar att Göteborgs spårvägar under 2019 har sålt vidare betydligt mer kontaktledningar av koppar än vad de har plockat ned, räknat utifrån bolagets uppskattning av vikten på begagnad kontaktledning. Även KPMG konstaterar samma sak.

"Det som kan upplevas som märkligt är att avdelning kontaktledning förefaller ha lämnat in mer kopparskrot under 2019 än de tagit ned", står det i rapporten.

En förklaring kan vara vara att bolaget i år sålt koppar som plockades ned redan förra året till Stena Recycling, en annan att dess uppskattningar av slitage på begagnad kontaktledning är felaktiga.

ANNONS

Nu kommer bolaget att ändra sina rutiner så att daglig mängd nedplockad och monterad koppar redovisas och kontrolleras. Men KPMG kommer även att utreda frågan vidare.

Utredning om stöld av entreprenadmaterial läggs ned

Inte heller stöld av entreprenadmaterial har kunnat styrkas i utredningen. Planeringen som föregår arbetet är inte standardiserad och det går därmed inte att kontrollera och bevisa oegentligheter rörande entreprenadmaterial. Detta ska nu ändras och stöldbegärligt material ska stöldmärkas, men frågan kommer inte att utredas vidare. Vd:n Hans Nilssons polisanmälan angående detta kommer att dras tillbaka under tisdagen.

"Merparten av entreprenadmaterialen förbrukas (används/grävs ned) och går således inte att jämföra i efterhand. Således är det inte möjligt att kontrollera och därmed bevisa oegentligheter med entreprenadmaterial".

ANNONS