Minnesstund för Förintelsens offer – i Gazakrigets skugga

För 79 år sedan befriades förintelselägret Auschwitz av sovjetiska trupper. Minnet högtidlighölls på lördagskvällen i Göteborgs stora synagoga – i en tid då många judar upplever mer hot och osäkerhet än på decennier.