Debatten var hård när planerna på tillfälliga bostäder presenterades. Som här i Billdals kyrka,
Debatten var hård när planerna på tillfälliga bostäder presenterades. Som här i Billdals kyrka,

M vill stoppa alla tillfälliga bostäder

Moderaterna byter fot i frågan om tillfälliga bostäder. – Vi var beredda att testa det, men nu ser vi att det inte håller, säger kommunalrådet Hampus Magnusson.

ANNONS
|

När flyktingkrisen blev akut under hösten 2015 fattade fastighetsnämnden beslut om att 1000 temporära bostäder, i första hand för nyanlända familjer och ensamkommande, skulle uppföras i Göteborg. Från det rödgröna styret fanns en uttalad ambition att de skulle placeras i områden där det i dag bor få med utländsk bakgrund.

Och det var bråttom: bostäderna skulle vara inflyttningsklara nu.

Så har det inte blivit. Debatten blev intensiv och tolv utpekade platser är nu nere i sex – men än har inte ett enda bygglov sökts. Det är ett skäl till att Moderaterna nu vill dra i nödbromsen.

– Med den vanliga bygglovshanteringen kommer det ta minst ett år innan den första bostaden är klar. Och då faller ju idén lite, säger Hampus Magnusson (M).

ANNONS

Dessutom är satsningen inte ekonomiskt försvarbar, menar han.

– Enligt den information jag fått från tjänstemännen kommer det kosta 25000 kronor för en trea och 15000 kronor för en liten tvåa. Det håller inte.

Hittills har Moderaterna ställt sig bakom planerna på tillfälliga bostäder och i dagläget finns det ett beslut om att staden ska gå vidare med planerna för sex platser – Askimsviken, Kärralundsvallen, Väster om Lemmingvallen, Björkekärrsplan, Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregatan.

Men partiets nya linje innebär att man kommer att säga nej när ansökningar om bygglov kommer upp i byggnadsnämnden.

– Vi var beredda att testa detta, men det går inte att motivera varken juridiskt eller ekonomiskt. Jag är tveksam till om någon av de här bostäderna kommer att bli verklighet, säger Hampus Magnusson.

Men även om den nya migrationspolitik som förs på riksplanet har inneburit att antalet asylsökande minskat drastiskt sedan i höstas, så var de tillfälliga bostäderna tänkta för personer som kom under hösten och som i takt med att de får uppehållstillstånd ska placeras ut i kommunerna.

– Vi får helt enkelt hantera det på ett annat sätt. Och regeringen måste också ta ett större ansvar. De kan inte bara lämpa över det på kommunerna, säger Hampus Magnusson.

ANNONS

Enligt Bosättingslagen har kommunerna skyldighet att ta emot och se till att det finns bostäder för nyanlända. Enligt en rapport från fastighetskontoret kan man i det korta perspektivet lösa det bland annat genom att Framtiden "frigör" 500 lägenheter ur sitt befintliga bestånd och genom en särskilt vädjan till fastighetsägare om att de ska släppa lägenheter.

Det finns också diskussioner om vad man kallar mellanboenden på Lilleby camping och Säve flygplats. Man tänker sig också en lösning där fastighetsägare som får markanvisning samtidigt får leverera en bostad ur sitt bestånd.

Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden, säger att det ännu inte är helt klart hur mycket de tillfälliga bostäderna kommer att kosta, eftersom det bland mycket annat beror på markförhållande på de aktuella platserna. Men han har också hört de preliminära siffror Hampus Magnusson nämner.

– Hamnar det på den nivån kan det bli problematiskt. Samtidigt ska man veta att kommunen har kostnader på en miljard kronor för boendelösningar idag. Sett i det ljuset är det inte så mycket.

Hur ser du på att Moderaterna ändrat uppfattning i frågan?

– Vi har sett det tidigare: de ställer sig bakom någonting, men när det blir en opinion mot det vänder de kappan efter vinden, säger Jahja Zeqiraj.

ANNONS

FAKTA: DETTA HAR HÄNT

I augusti 2015 beslutar fastighetsnämnden att 1000 tillfälliga bostäder ska tas fram.

Bakgrunden är flyktingsituationen – men kanske i första hand för att skapa ett alternativ till de dyra lösningar kommunen tvingas ta till för utsatta grupper som inte har tak över huvudet.

Det handlar i första hand om barnfamiljer utan andra problem än bostad.

I januari presenterade fastighetskontoret ett förslag på tolv platser som ansågs lämpliga.

Protesterna var på sina håll stora, vid de informationsmöten som hölls i de berörda stadsdelarna.

Efter hand har hälften av platserna förklarats olämpliga.

Tanken var att ytterligare platser skulle presenterats vid fastighetsnämndens möte den 13 juni, men så blev det inte.

ANNONS