EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner (M) och Marita Ulvskog (S) kommer båda att delta på toppmötet i Göteborg. Bilder: Europaparlamentet & TT
EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner (M) och Marita Ulvskog (S) kommer båda att delta på toppmötet i Göteborg. Bilder: Europaparlamentet & TT

Löner och villkor i fokus inför EU-toppmötet

En stor majoritet av svenskarna tycker att EU bör stifta lagar som gör det svårare att konkurrera med sämre löner och villkor. Det visar en Sifo-undersökning som Socialdemokraterna i Europaparlamentet beställt.

ANNONS
|

Vilken roll EU bör spela när det gäller att styra hur medlemsländernas arbetsmarknader ser ut har längre varit ett omdiskuterat ämne. Sifo har på uppdrag att Socialdemokraterna ställt frågan till 1 000 svenskar hur de ser på vilken roll EU bör spela när det gäller lagstiftning inom unionen som "gör det svårare för företag att konkurrera med låga löner och arbetsvillkor". 68 procent av de tillfrågade vill ha sådan lagstiftning. 21 procent vill det inte.Stödet finns från vänster till höger på den politiska skalan. Undersökningen leddes av Martin Ahlqvist på Sifo.

– Det är ganska små skillnader mellan de politiska blocken. Det enda vi ser som är signifikant är att S-väljare vill det här i högre grad och C-väljare vill det i mindre utsträckning. Men det är inga stora skillnader. I stora drag håller sju av tio med. Det är en hög siffra. Det är ju intressant utifrån att partierna har haft olika analyser av problemet men att partiernas väljare drar ungefär åt samma håll.

ANNONS

Värsta åren förbi

Det så kallade utstationeringsdirektivet, att företag inte måste etablera sig i länder där de verkar utan tillfälligt kan utstationera personal, ska reformeras. Förändringen har drivits på av bland annat Frankrike och landets president Emmanuel Macron. Även den svenska regeringen har varit positiv. Den nya devisen är "lika lön för lika arbete på samma plats".

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) kommer att delta i toppmötet i egenskap av parlamentets tillförordnade ordförande i sysselsättningsutskottet. För Marita Ulvskog är arbetet med socialt fokus ett tecken på att EU har lagt krisåren bakom sig.

– De frågor som vi nu arbetar med var inte alls på dagordningen under den förra mandatperioden. Då handlade det om att rädda länder från att braka samman. Att fokusera på frågor som utstationeringsdirektivet var inte möjligt. Därför är det väldigt bra att regeringen har fått gehör för att kalla till ett stort toppmöte i Göteborg. Det markerar en punkt för EU där fokus kan flyttas från annat än kris.

Inga överraskningar

I Sifo-undersökningen menar också att 39 procent av de tillfrågade att företagens behov verkar gå före medborgarnas inom EU. 14 procent menar att medborgarnas behov går först och 33 procent tycker att det finns en balans mellan företagare och medborgare. Inget överraskande resultat, enligt Marita Ulvskog.

ANNONS

– Så är det ju. Hur skulle de kunna uppfatta det på något ett annat sätt? Därför är det viktigt att vi nu ser till att EU får en annan dagordning. Det är intressant att det inte bara är S-väljare utan också många borgerligt sinnade som tycker att det borde finnas en bättre balans.

Som man frågar får man svar, menar Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker. Han anser att om frågan i stället hade handlat om huruvida fler vill ha mer överstatlig styrning på svensk arbetsmarknad så hade resultatet sannolikt blivit radikalt annorlunda. Det hade dessutom varit en mer träffande beskrivning av vad som nu håller på att hända, enligt honom.

– Socialdemokraterna sprider medvetet desinformation för att försöka motivera sina egna klavertramp. Får man frågan att skapa lagstiftning för inte konkurrera med sämre löner och villkor så kan man tro att det inte finns någon sådan lagstiftning i dag. Men det gör det ju och det vet naturligtvis Socialdemokraterna.

Konsekvenser i Sverige

Den stora oron från Christofer Fjellners sida handlar om de följdverkningar som de europeiska besluten kan få i Sverige. Det här riskerar att förstöra eller åtminstone stympa den svenska modellen där arbetsmarknadens parter kommer överens om löner och villkor, enligt honom.

ANNONS

– I värsta fall är det här ett steg mot en av de största maktförflyttningarna till EU som vi har sett på årtionden. Utstationeringsdirektivet ska ses som ett uttryck för en mycket mer långtgående agenda.

Fakta: Undersökningen

  1. På frågan om det råder "en balans mellan medborgare och företags behov inom EU" tycker 14 procent av de svarande att medborgarnas behov går före och 39 procent att företagens behov går före. 33 procent tycker att det verkar råda en balans och 14 procent svarar att de är tveksamma eller inte vet.
  1. På frågan om "EU bör skapa en lagstiftning om utsänd arbetskraft som gör det svårare för företag att konkurrera med låga löner och sämre arbetsvillkor" så svarar 68 procent att de tycker det, 21 procent tycker det inte och 11 procent svarar att de är tveksamma eller inte vet.
  2. Undersökningen bygger på 1 000 telefonintervjuer gjorda 23-26 oktober och är beställd av Socialdemokraterna i Europaparlamentet.
ANNONS