Idrottsnämnden: Riv Valhalla

Göteborgs idrottspolitiker vill satsa miljarder på stadens badhus. Simhallar i Majorna-Linné och Kortedala-Bergsjön står på önskelistan – liksom ett helt nytt Valhallabad. På Heden.

ANNONS
|

Vid sitt senaste sammanträdet antog en enig idrotts- och föreningsnämnd en "Strategi för badhus" som förvaltningen utarbetat, på kommunstyrelsens uppdrag.

Utredningen visar att Göteborgs simhallar har för låg bassängkapacitet för en ökande befolkning, att de är omoderna och dyra att driva. Badanläggningar har en teknisk livslängd på 30-50 år, de flesta anläggningarna i Göteborg är just så gamla. Därför behöver befintliga badhus renoveras och nya byggas.

Budget på 2,5 miljarder

Under 20 år beräknas upprustning och nybyggnation kosta 2,5 miljarder kronor.

– Det viktiga med utredningen är att den visar att det här skulle vi behöva. Sedan kanske inte allting blir av, det kan göras prioriteringar, säger Bettan Andersson (V), ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden.

ANNONS

De stadsdelar som föreslås få nybyggda simhallar är Majorna-Linné, Kortedala-Bergsjön och Torslanda-Björlanda.

Valhallabadet ersätts

Askim föreslås få en ny anläggning som ersätter den gamla – och samma sak gäller Valhallabadet. Valhalla är från 1956, har nästan en halv miljon besökare om året och har stadens enda 50-metersbassäng inomhus. Simhallen är också centrum för stadens simsport – och där duger den inte till tävlingar på SM-nivå. 50-metersbassängen saknar läktare, 25-metersbassängen har för smala banor och är inte heller tillräcklig för simhoppstävlingar.

– I rikets näst största stad tycker jag nog att vi ska kunna ha stora mästerskap som SM, säger Bettan Andersson.

Kanske Heden...

Utredningen har tittat på tre alternativa lokaliseringar för ett nytt Valhallabad: Heden, söder om Liseberg och Valhalla idrottsplats. Den förordar Heden.

– Något beslut om att bygga bostäder har inte landat än, säger Bettan Andersson. Ska vi bygga en ny simhall finns inte så många centrala ytor att tänka runt. Och ska Heden bebyggas med något så tycker jag att det ska vara något som är öppet och tillgängligt, snarare än slutna bostäder.

– Det är också bra att diskussionen om nytt centralbad förs nu, samtidigt som Heden och arenaområdet diskuteras. Allt hänger ihop, man måste titta på hela området.

ANNONS

....eller Liseberg

Även David Lega (KD) tycker att man måste se ett nytt Valhalla i ljuset av arenafrågan. Men han föreslår att en ny badanläggning ska ligga vid Liseberg i stället.

– Vi löper stor risk att tappa hela badhusutredningen om vi lägger två år på att undersöka tre platser som sedan av olika anledningar inte går att använda.

David Lega tycker i och för sig att Heden är en bra plats, men ser vissa problem.

– Vi ska förtäta Heden och få in bostäder, idrott, evenemang och aktiviteter. Att dessutom få in en simhall? Tja, det är inte omöjligt, men bra nära. Liseberg är bättre. Där kan vi börja bygga nu.

Ett snabbt beslut behövs

Men i remissrundan för David Legas motion säger Liseberg blankt nej och övriga politiker är tvekande. Förslaget röstades ned i fullmäktige förra veckan.

– Jag tycker inte att Liseberg ska ha fri förfoganderätt över frågan. Jag är också skeptisk till att Göteborgs stad, genom Liseberg, ska starta hotell.

David Lega tycker att platsen för ett nytt badhus måste beslutas snabbt.

– Vi vill ha hit simmarstjärnor som Sara Sjöström och kunna ordna stora mästerskap. Varenda dag vi inte bestämmer oss lägger vi fler miljoner på att täta en bassäng som inte håller.

ANNONS

Han tycker att det finns en handlingsförlamning i staden.

– Det är olyckligt. De rödgröna kommer inte med något besked. Och det gör att vi inte heller kommer framåt i arenafrågan.

Badhusutredningen

  1. Idrotts- och föreningsnämnden har tagit fram en strategi för bad- och simanläggningar.
  2. Den ska belysa simskola, folkhälsa, tillgänglighet, den organiserade idrottens möjligheter, turism och ägande.
  3. Strategin ska ligga till grund för planering fram till 2035.
  4. Den handlar både om befintliga anläggningar och om byggnation av nya.
  5. Budgeten fram till 2035 ligger på 2,5 miljard kronor.
  6. Utredningen går nu vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.
ANNONS