Hjärtfonden stoppar anslagen till professorn

Efter de nya fuskmisstankarna har det blivit stopp för delar av anslagen till professor Suchitra Holgerssons forskning.

ANNONS
|

Hjärt-Lungfonden har stoppat sina utbetalningar av de beviljade forskningsanslagen på en miljon kronor för i år och nästa.

- Vi har betalat ut 500 000 kronor i år. Men så snart fuskanklagelserna dök upp beslutade vi att frysa ytterligare utbetalningar. Suchitra Holgersson kommer inte att få några ytterligare medel från oss tills utredningen av det misstänkta forskningsfusket är avslutad, sa Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, tidigare i år till den forskningsgranskande nätsajten For Better Science.

I samband med beslutet att hålla inne ytterligare utbetalningar till professor Holgersson, bad Hjärt-Lungfonden Göteborgs universitet att frysa sina betalningar till professorn. Varför?

- Enligt vår forskningspolicy kan vi vid misstanke om forskningsfusk vända oss till den institution som ansvarar för projektet och be dem frysa forskarens möjlighet att använda medlen. Om oredlighet fastställs dras anslaget in. Vi förbehåller oss då rätten att återkräva medel som utbetalats till projektet, förklarar Kristina Sparreljung för GP.

ANNONS

I fjol och förrfjol fick professor Holgersson sammanlagt en miljon kronor från Hjärt-Lungfonden.

Även göteborgsbaserade "Ingabritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse" har beslutat att frysa sina utbetalningar till professor Holgersson. Stiftelsen har anslagit 2,5 miljoner kronor för medicinsk apparatur, varav huvuddelen redan betalats ut.

- När vi fick reda på att det gjorts en anmälan om misstänkt forskningsfusk mot Suchitra Holgersson tog vi upp det i styrelsen i mars. Ett beslut fattades att frysa anslagen tills utredningen är klar, säger stiftelsens sekreterare Christina Backman.

Stoppade utbetalningar

Vetenskapsrådet stoppade utbetalningarna 2010 men har återupptagit dem. Rådets aktuella anslag uppgår till 2,1 miljoner kronor för 2016 till 2018.

En annan finansiär av Suchitra Holgerssons forskning har varit det biomedicinska företaget Nova Hep AB. Det grundades 2005 av henne och maken Jan Holgersson, som fortfarande sitter i dess styrelse.

Mellan 2009 och 2010 samt under 2012 fanns det avtal mellan Göteborgs universitet och Nova Hep AB för finansiering av Suchitra Holgerssons forskning. Det första avtalet avslutades i förtid av bolaget, som hann betala ut 546 148 kronor av den avtalade miljonen för de båda åren. För 2012 betalade Nova Hep AB 900 000 kronor till universitetet.

ANNONS