Hisingsbron försenad och dyrare

Efter tre år i juridiska processer. Nu är det klart att Göteborgs nya landmärke - Hisingsbron - blir 600 miljoner kronor dyrare än beräknat. Och ett år försenad.

ANNONS
|

Under ett extrainkallat möte i trafiknämnden i går beslutades att det blir Skanska i ett konsortium med danska MTH som kommer att bygga den nya Hisingsbron. Tre bolag, bland annat ett tyskt, var med och lämnade anbud.

Efter mötet kunde trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) avslöja att bron har fördyrats med 600 miljoner kronor. Hälften av det beloppet handlar, enligt trafikkontoret, om att Göteborgs stad har suttit i rättsprocesser som dragit ut på tiden.

– Vi gör ett noggrant arbete och har rätt hela vägen och ska ändå stå för notan. Det gör mig...tvär, sammanfattar Johan Nyhus.

Han jämför med andra typer av rättsprocesser där man riskerar att få betala rättegångskostnaderna om man gå vidare.

ANNONS

– Vi måste våga lyfta frågan. Städerna är mest utsatta för detta och det är vi som har stora projekt. Jag kommer att ta upp det här med justitieminister Morgan Johansson vid tillfälle.

Även nämndens vice ordförande Axel Josefson (M) tycker att det är orimligt att juridiska processer får ta så lång tid.

– Visst ska man få överklaga, men i det här ärendet har vi varit uppe i fem olika instanser. En eller två hade väl varit relevant. Ska vi lyckas växa med 150 000 fler människor och bygga 75 000 bostäder kan vi inte sitta fast i rättssystemet.

Ser du liknande förseningar och fördyringar när det gäller Västlänken?

– Nej, det gör jag. De är två helt olika projekt. Bron drivs av staden medan Västlänken och Marieholmsbron drivs av Trafikverket. De projekten har en annan och bättre kvalitet än Hisingsbron, säger Axel Josefson.

Han menar att stadens projekthantering måste bli bättre och att Göteborg inte har råd med fler projekt som går back.

De 600 miljonerna extra för bron betalar göteborgarna. Trafiknämnden kommer att begära medel i investeringsbudgeten från kommunfullmäktige. Sammanlagt kommer bron att kosta 3,5 miljarder kronor, i 2009 års penningvärde. Två miljarderfinns från Västsvenska paketet, men där ingår även delar av kostnaderna för att däcka över E45.

ANNONS

Hela projektet skulle ha varit klart jubileumsåret 2021 men det kommer att försenas ett år. Johan Nyhus hoppas att den omtalade linbanan kommer att vara klar och kunna stötta upp kollektivtrafiken under sommaren 2021 när spårvagnstrafiken läggs om.

– Men när det gäller tidsplaner är det väl bäst att inte säga för mycket.gäller tidsplaner är det väl bäst att inte säga för mycket.

Hisingsbron: Ny tidsplan

  1. Redan nu pågår flytt av ledningar inför brobygget och överdäckningen av E45 som kommer att pågå parallellt med brobygget.
  2. I början av 2017 blir det byggstart.
  3. 2020 öppnas bron för bilar och bussar.
  4. 2021 öppnas bron för spårvagnstrafik efter sommaren.
  5. 2022 kommer den gamla bron att rivas.
ANNONS