Här omhändertogs flest barn för hederförtryck

Minst 90 fall i Västra Götaland, 42 fall i Stockholm och bara två fall på Gotland. Det är stor skillnad på var i landet unga omhändertas och söker hjälp på grund av hedersförtryck. – Många kommuner har svikit de här barnen, säger hedersexperten Mikael Thörn.

ANNONS
|

GP har granskat tusentals domstolshandlingar där ord som hedersvåld och tvångsgifte omnämns. Sammanlagt hittade vi 527 barn och unga som omhändertagits eller vårdats på grund av hedersproblematik. 80 procent hade utsatts för fysiskt våld och nästan hälften riskerade att bli bortgifta.

Överlägset flest fall hittade GP i Västra Götalands län, med 90 fall. 30 av fallen rörde Göteborg där nästan alla barn bodde i Angered och Östra Göteborg.

Många samtal från Västsverige

Enligt Mikael Thörn på nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, som bland annat driver en nationell stödtelefon, kommer många samtal från Västra Götaland.

– Vi vet att många fall rör just Västra Götaland och Göteborg. Men det kan också bero på att man tidigare haft stora utbildningsinsatser kring detta i till exempel stadsdelar som Angered, säger Mikael Thörn som samtidigt ifrågasätter att Göteborg fortfarande inte kartlagt problematiken.

ANNONS

De 527 fall som GP hittat är utspridda över hela landet. Det förekommer omhändertaganden i allt från småkommuner i Skåne till fall i Jokkmokks kommun i Norrbotten. Av Sveriges 290 kommuner förekommer fall i 185 av dem.

Ovilja att lyfta problematiken

Enligt Mikael Thörn har det historiskt sett funnits en ovilja bland både kommunchefer och politiker i vissa kommuner att lyfta problematiken. Tidigare såg man ofta förtrycket som ett allmänt våld mot kvinnor.

– Då osynliggjorde man problematiken. Det finns tydliga skillnader som man måste våga se. Hedersförtryck utövas ofta av ett kollektiv, både av män och kvinnor, och förtrycket pågår ofta under lång tid från att barnen är små. Det handlar om klansamhällen, kultur och traditioner där även män utsätts, säger Mikael Thörn och fortsätter:

– Nu börjar det äntligen hända saker. I Göteborg, Stockholm och Malmö ska man nu göra kartläggningar av hedersförtrycket. Samtidigt är det viktigt att man inte tror att detta är ett storstadsproblem. Problematiken finns överallt i landet.

Skiljer sig från annat våld

Enligt Mikael Thörn är det absolut viktigaste att fler kommuner vågar synliggöra och agera för de utsatta.

– De kommuner som gör detta bra tar ett samlat grepp om problematiken. Man utbildar skolpersonal, satsar på socialtjänsten och låter inte de nyaste socionomerna ta sig an de svåraste fallen. Och man vågar ser hedersförtryck för vad det är. Kan vi inte se att hedersförtryck skiljer sig från annat våld, då kan vi inte ge rätt insatser. Allt annat är ett svek från myndigheter.

ANNONS

Fakta:Så många fall hittade GP i respektive län*

Blekinge län: 7

Dalarnas län: 22

Gävleborgs län: 36

Hallands län: 11

Jämtlands län: 18

Jönköpings län: 14

Kalmar län: 29

Kronobergs län: 18

Norrbottens län: 11

Gotlands län: 2

Skåne län: 42

Stockholms län: 42

Södermanlands län: 21

Uppsala län: 6

Värmlands län: 34

Västerbottens län: 39

Västernorrlands län: 19

Västmanlands län: 20

Västra Götalands län: 90

Örebro län: 16

Östergötlands län: 30

*Fallen rör vård och omhändertagande av unga på grund av hedersproblematik och enligt LVU (lagen om vård av unga).

ANNONS