Volvo Cars hälso- och säkerhetschef Michael Gustafsson känner inte igen kritiken från de anställda. ”Om de känner att de inte får stöd och att vi uppmanar dem att säga upp sig, så är det förfärligt. Det är inget som vi uppmuntrar över huvud taget”, säger han. Här med Stefan Elfström, Volvo Cars presstalesperson, och Anneli Ericsson, kommunikationsansvarig på Volvo Cars Torslanda.
Volvo Cars hälso- och säkerhetschef Michael Gustafsson känner inte igen kritiken från de anställda. ”Om de känner att de inte får stöd och att vi uppmanar dem att säga upp sig, så är det förfärligt. Det är inget som vi uppmuntrar över huvud taget”, säger han. Här med Stefan Elfström, Volvo Cars presstalesperson, och Anneli Ericsson, kommunikationsansvarig på Volvo Cars Torslanda. Bild: Anders Ylander

Volvo Cars om kritiken: "Det är inte alltid bara arbetsplatsen"

Volvo tycker att de både bygger säkra bilar och har en säker fabrik. Men medger samtidigt att det finns mer att göra när det gäller arbetsmiljön.

ANNONS
|

Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket fått in ett ökande antal anmälningar om arbetssjukdomar på Volvo Cars i Göteborg. Michael Gustafsson, chef för hälsa och säkerhet på bilföretaget, vill inte prata om enskilda fall, men menar att förklaringen finns i att Torslandafabriken sedan dess ökat från en bilbyggartakt på 160 000 per år till närmare 300 000.

– Det innebär att vi har ökat antalet anställda under den perioden dramatiskt. Då gör det att numerären följer med.

Ska ett antal av de anställda, oavsett hur många de är, räkna med att skada sig alltså?

– Jag vill inte säga att vi ska räkna med det. Vi ska absolut sträva mot noll. Men det är inte alltid bara arbetsplatsen. Det beror på individen själv och vilka förutsättningar man bär med sig. Man kan ha haft bekymmer tidigare i livet och kan ha råkat ut för någonting.

ANNONS

Men, oavsett om man har bekymmer sen tidigare, ska det förvärras om man kommer in på Volvo?

– Absolut inte. Vi vill inte att någon skadar sig.

GP har använt sig av Arbetsmiljöverkets officiella statistik då det gäller arbetssjukdomar. Men Volvo Cars själva hänvisar till egen statistik som de säger bara ska vara avgränsad till Torslandafabriken. Enligt den ska antalet arbetssjukdomar ha minskat på företaget sedan 2017.

LÄS MER:"Volvo Cars förstörde våra liv"

LÄS MER:Så många förslitningsskador anmäls på Volvolinan

– Antalet går ner vilket är bra, men det finns givetvis mer att göra och vi arbetar intensivt med arbetsmiljö, riskbedömningar och ergonomi. I de siffror vi har ser vi absolut att det finns mycket jobb inom arbetsmiljö att fortsätta arbeta med.

Arbetsmiljöverkets siffror visar på en ökning av arbetssjukdomar hos Volvo Cars i Göteborg. Företaget hänvisar till egna siffror och säger att antalet minskar om man tittar specifikt på Torslandafabriken. "I de siffror vi har ser vi absolut att det finns mycket jobb inom arbetsmiljö att fortsätta arbeta med, dock går antalet arbetssjukdomar ner vilket tyder på att vi är på rätt väg."
Arbetsmiljöverkets siffror visar på en ökning av arbetssjukdomar hos Volvo Cars i Göteborg. Företaget hänvisar till egna siffror och säger att antalet minskar om man tittar specifikt på Torslandafabriken. "I de siffror vi har ser vi absolut att det finns mycket jobb inom arbetsmiljö att fortsätta arbeta med, dock går antalet arbetssjukdomar ner vilket tyder på att vi är på rätt väg." Bild: Anders Ylander

Vi har pratat med 28 personer som jobbat på Volvo Cars. 23 av dem har skador, minst 19 av dem vet inte om de någonsin blir återställda, 5 har fått höra att de inte kommer bli det. Vad tänker du om det?

– Jag vill understryka att vi inte vill ha några arbetsskador överhuvudtaget. Varje arbetsskada- och sjukdom går vi igenom noga och än viktigare är att se till att vi inte hamnar där och jobbar mer proaktivt.

"Låter väldigt märkligt"

LÄS MER:"Folk svimmar, men bandet ska rulla"

Gustafsson säger att det låter "väldigt märkligt" att medarbetare jobbat i månader vid rödmarkerade stationer utan att veta om det, något som flera vittnat om för GP. På alla stationer ska informationen finnas angiven och den anställda ska också informeras.

ANNONS

Skälet att man ens tillåts att jobba vid en icke-godkänd station är enligt Gustafsson rotationen – om man byter till en annan station där man inte belastar på samma sätt ska man totalt få en "acceptabel och till och med helt okej belastning".

Fungerar rotationen alltid?

– Nej, men till väldigt stor del i alla lag.

Fram till 2017 var Michael Gustafsson platschef på Torslandafabriken. I dag är han chef för hälsa och säkerhet på Volvo Cars.
Fram till 2017 var Michael Gustafsson platschef på Torslandafabriken. I dag är han chef för hälsa och säkerhet på Volvo Cars. Bild: Anders Ylander

GP har pratat med flera personer som har blivit låsta vid stationer i månader. Michael Gustafsson säger att det låter märkligt att företag, fack och ergonomi skulle ha godkänt något sådant.

Har ni någon kontroll över att sådana här saker inte sker?

— Det bästa är självkontroll i lagen genom enkla checklistor. Sedan finns det flera olika former av skyddsronder där man tittar på sådan funktioner.

Varför låter ni folk i rehabprocessen arbetspröva på banor som inte är rimliga med tanke på deras skador? Vi har flera vittnesmål om det.

– I en rehabiliteringsprocess och vid arbetsprov matchar vi individ och arbetsuppgifter med hänsyn till arbetsförmågan och tillgängliga tjänster.

Känner igen att chefer blir arga

Flera medarbetare berättar för GP om hur deras chefer blir arga om någon stoppar bandet för att larma om att ens arbetsplats inte fungerar som det är tänkt. En bild som Gustafsson känner igen, säger han.

ANNONS

– Men om du frågar ledningen i fabriken kommer de att säga att det inte är något som de står bakom. Jag har alltid drivit att vi inte ska agera så.

Enligt Gustafsson är det väldigt sällsynt att någon som skadat sig inne på fabriken sedan inte hittar något annat jobb inom Volvo Cars. De försöker då matcha externt och vidareutbilda. Han säger att han inte känner till företeelsen att skadade personer uppmuntras att säga upp sig, något som många av de som GP har pratat med vittnat om.

Vi har pratat med personer som är anställda, men inte kan jobba på fabriken för att de har skadat sig hos Volvo Cars. De känner sig tvungna att säga upp sig. Vad har ni för ansvar för de personerna?

– Vi har fullt ansvar, vi har ett arbetsgivaransvar att rehabilitera personerna så långt som möjligt. Har vi arbetsuppgifter som fungerar för dem ska vi se till att de får dem.

ANNONS