Äldreboendet Geråshus i Östra Göteborg var svårt drabbat av pandemin i våras.
Äldreboendet Geråshus i Östra Göteborg var svårt drabbat av pandemin i våras. Bild: Stefan Berg

Vårdcentraler i Göteborg kritiseras för äldrevård

Tre privata vårdcentraler i Göteborg får kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för hur de skött läkarvården på äldreboenden under pandemin. En av vårdcentralerna är Nötkärnan, som ansvarar för äldreboendet Geråshus. Men verksamhetschef Christer Andersson ser farhågor med hur Ivo ger kritik.

ANNONS
|

Larmen till Ivo från personal på äldreboendet Geråshus i Östra Göteborg var dramatiska och berättade om en kaotisk situation.

”Det pågår en mänsklig tragedi i det tysta. Två stycken demensavdelningar. Av 20 st boende är 18 st bekräftade med covid 19 på en avd. På den andra 15 st av 20. Gamla sjuka människor lider och avlider.”

Oroliga anhöriga och anställda på boendet hörde av sig till GP och när reportaget Minst 35 döda på två äldreboenden i Östra Göteborg publicerades var det inte tidigare känt hur illa pandemin drabbat äldreboendena i kommunen.

Ivo granskar äldreboenden

Geråshus är också ett av de äldreboenden som Ivo tittat närmare på i sin granskning. Nötkärnans vårdcentral som har medicinskt ansvar för äldreboendet får nu kritik för brister i vården under pandemin

ANNONS

Christer Andersson, verksamhetschef på Nötkärnans vårdcentral, säger att de precis har gått igenom kritiken från Ivo. Den handlar bland annat om att alla äldre inte har fått vård utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Det snabba sjukdomsförloppet gjorde att de inte hann göra en bedömning på plats i samtliga fall, säger Christer Andersson.

– Men då känner man till patienten, pratar i telefon och kommer överens om vi gör så här så länge och så ses vi på torsdag. Och så har man inte hunnit, för på torsdag eftermiddag har patienten avlidit.

”Svepande kritik”

Han anser att Ivo:s kritik är svepande och oprecis och därför blir svår att använda sig av.

– Jag tycker att det borde vara skillnad om man gör hembesök till 80-90 procent av patienterna eller om man inte gör hos någon. Men det märks inte i Ivo:s skrivning.

Här är coronalarmen inifrån Göteborgs äldreboenden

Ivo pekar också på att beslut om palliativ vård inte alltid fattats i samverkan mellan läkare och sjuksköterska och i samråd med den enskilde eller anhörig. Men det är något görs och alltid har gjorts, enligt Christer Andersson.

– Det är inte dokumenterat exakt efter Ivo:s mall. Men det är självklart att det sker. Det är så vi arbetar.

ANNONS
Enligt Christer Andersson, verksamhetschef för Nötkärnans vårdcentral, har Geråshus hittills inte haft några fall av Corona sedan i somras.
Enligt Christer Andersson, verksamhetschef för Nötkärnans vårdcentral, har Geråshus hittills inte haft några fall av Corona sedan i somras. Bild: Tomas Ohlsson

Brister i journaler

Ivo anser vidare att det finns brister i journaler som gör att det inte går att följa vården och behandlingen av de som haft misstänkt eller konstaterad smitta.

– Ivo kräver väldigt mycket formalia. Men vi försöker undvika överdokumentation och jobbar med att dokumentera kort och koncist. Det här driver i motsatt riktning och då blir det garanterat ännu mindre tid till patienterna, säger Christer Andersson.

Coronakommissionen: "Sverige misslyckades med att skydda äldre"

Men visst ska de rätta sig efter Ivo:s kritik. Journalerna ska bli tydligare, säger han.

– Vi får lägga mer arbete på det. Det är väl den förbättringspotentialen vi ser.

Man ska också se över beredskapen för att kunna förstärka bemanningen vid behov.

– Snabbheten och kraften i pandemin överraskade oss, säger Christer Andersson.

GP har gett Ivo en möjlighet att bemöta kritiken men de har inte velat kommentera den.

Göteborgs stad missade smitta på privata äldreboenden

Otydlighet får kritik

Vårdcentralen Omtanken i Grimmered, som sköter läkarvården vid det privata äldreboendet Attendo Fiskebäck, får även de har för otydlig dokumentation om vård vid livets slutskede, enligt Ivo. Per Godenius är medicinsk rådgivare:

– Vi tar till oss av kritiken om otillräcklig journalföring, men det allra viktigaste har varit att ha fokus på sjukvården, säger han och vill inte förekomma vårdcentralens svar till Ivo mer än så.

ANNONS

Ivo:s tillsyn av Capio Läkarhus Angered, med ansvar för äldreboendena Hammarhus och Gunnared, visar att det även där förekommit att patienter inte fått individuella bedömningar vid livets slutskede. Verksamhetschef Louise Petterström skriver i ett mejl att de kommer se över att se hur de kan jobba vidare med det som framkommit från Ivo. ”Vi vill poängtera att man aldrig har gjort några massbedömningar gällande patienter utan varje patient är unik med sin sjukdomsbild. Vi anser att vi följt de gällande rutiner och riktlinjer som varit aktuella under rådande pandemi.”

40 kommuner står för de flesta dödsfallen på äldreboenden

ANNONS