Foto  Stefan Berg, Anders Wiklund, Johan Nilsson
Foto Stefan Berg, Anders Wiklund, Johan Nilsson

Utredning klar: Stora brister i hanteringen av coronasmittan på äldreboenden i Göteborg

GP:s granskning av äldreboendena och pandemin kunde visa att betydligt fler dött i covid-19 än vad staden uppgett. Nu får staden tuff kritik om hur smittan hanterats. Det handlar bland annat om brist på skyddsutrustning och svag ledning.

ANNONS
|

Under onsdagen fick politikerna i kommunstyrelsen en första genomgång av utredningen om smittspridningen inom äldreomsorgen och hur den kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden.

Efter genomgången säger Karin Pleijel (MP) att det nu måste till krafttag från de politiskt ansvariga.

– Det hade behövts någon i ledande ställning som var på tårna. Det fanns inte, konstaterar hon.

Det är revisionsbyrån KPMG som fått uppdraget att se över smittspridningen på äldreboendena i Göteborg och som nu pekar på en mängd allvarliga problem på vissa äldreboenden.

Det handlar om att kunskaper om vårdhygien inte var tillräckliga och att en stor rörlighet bland personalen påverkat förmågan att skydda de boende. Bristande tillgång till skyddsutrustning för de anställda tas också upp, liksom att åtgärderna för att stoppa smittan infördes för sent ibland.

ANNONS

Ledarskapet inte nära verksamheten i äldrevården

Kritiken handlar även om ledningsförmågan hos chefer – att ledarskapet inte varit tillräckligt nära verksamheten. Det ska också funnits brister i beredskapen för större händelser.

Vänsterpartiets Daniel Bernmar anser att det är tydligt att det saknats styrning och ledning. Mycket av det som kom fram redan i våras bekräftas i rapporten, säger han.

– Stadens ledning har inte haft den tydlighet som krävdes. Den mängd rekommendationer som kom sorterades inte. Det saknades förberedelser och politiskt tydlighet och det fanns dåliga förutsättningar för cheferna att göra ett bra jobb.

LÄS MER: Minst 35 döda på två äldreboenden i Östra Göteborg

Fick veta läget genom GP:s granskning

Det var genom GP:s granskning Coronakartan ledande politiker i Göteborg fick veta hur och var smittan drabbat äldreboenden. När GP den 17 maj kunde avslöja hur hårt smittan drabbat specifika boenden var politikerna ovetandes om hur allvarligt läget egentligen var. Staden hade inte gett politikerna den information de behövde, menade de rödgrönrosa partierna och krävde därför en utredning i frågan.

Kristdemokraten Elisabet Lann, som är ansvarig för äldreomsorgen i Göteborg, instämde i kritiken och den 3 juni ställde sig kommunstyrelsen bakom kravet på en utredning.

Elisabet Lann (KD) tycker att utredningen till mångt och mycket bekräftar de slutsatser  som redan dragits.
Elisabet Lann (KD) tycker att utredningen till mångt och mycket bekräftar de slutsatser som redan dragits. Bild: Olof Ohlsson

GP:s granskning kunde också visa på stora brister i informationen om smittoläget och efter att politiker reagerat på de bristerna bytte staden informationsstrategi och presenterade långt mer detaljerade uppgifter än vad som gjorts i tidigare lägesbilder.

ANNONS

Under rubriken “Indirekta förklaringar till ökad smittspridning” i rapportunderlaget finns kommunikation med som första punkt.

“Bekräftar våra slutsatser”

Elisabet Lann säger att hon känner en viss lättnad efter att ha tagit del av genomgången av utredningen.

– Den bekräftade mycket av de slutsatser vi dragit själva. De åtgärder vi vidtagit har varit rätt och riktiga.

Vad gäller den kritik som framkommer om ledningen framhåller hon att det fanns en central ledning, men att det nådde inte hela vägen ut.

– Ledningsfrågan handlade om det nära ledarskapet. Tydligheten har varit lite si och så. Det har inte räckt ute på avdelningarna. Det har gjort att det nära ledarskapet skiljer sig åt.

Kommunal: ”Hade kunnat undvikas”

Marina Johansson (S) tycker det är viktigt att se varför det sett så olika ut på olika äldreboenden.

– De boenden som varit skickliga på att bemanna upp klarade sig bättre än de som tagit in mycket vikarier. Det visar att det är viktigt att förstärka grundbemanningen.

Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst, har inte själv tagit del av utredningen, men säger efter att ha läst GP:s rapportering, att många av problemen hade kunnat undvikas om de högst ansvariga lyssnat på vad Kommunal och deras medlemmar tidigt sa.

– Det var det här vi pratade om - fungerande skyddsutrustning, månadsanställd personal och att cheferna på boendena blev lämnade ensamma längst ut i ledet.

ANNONS

Även privata boenden granskas

Utredningen gäller såväl privata som kommunala äldreboenden i Göteborg

LÄS MER: Göteborgs stad missade smitta på privata äldreboenden

Man har tittat närmare på 16 av 70 boenden, däribland Kvibergs äldreboende, Geråshus, Attendo Sankt Jörgens och Tre Stiftelsers Vegahusen.

Syftet är inte bara att visa på de brister som funnits, den ska också fungera som ett underlag för framtida beslut om hur smittspridning ska kunna hållas nere så långt som möjligt inom äldreomsorgen.

Den 19 oktober ska en skriftlig rapport finnas klar.

LÄS MER: Så havererade krishanteringen steg för steg – hundratals dog i Göteborg

Covid-19 på äldreboenden i Göteborg – detta har hänt:

Under våren inledde GP en granskning av hur de särskilda äldreboendena drabbats av covid-19.

Det visade sig bland annat att de siffror om smittade och döda i kommunens lägesrapport inte stämde. Med hjälp av läsarna kunde GP avslöja att bilden var långt värre än vad som tidigare framkommit.

I början av juni begärde kommunstyrelsen begärde därför en utredning om hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden i Göteborg.

På onsdagen gjordes en första presentation av utredningen. En skriftlig rapport ska vara klar senare i oktober.

ANNONS