Unikt beslut: Göteborgs hamn vägrar serva fartyg lastade med rysk olja

När Göteborgs hamn inser att de själva är ett led i bunkringen av Rysslandskopplade oljefartyg, inleds en intensiv krishantering.
Samtidigt som det kommunala bolaget nu har stoppat sina licensierade bunkringsbolag från att underlätta den ryska oljeexporten tillåter hamnen fortfarande bunkring av fraktfartyg som handlar med Ryssland.
– Överlag är det ändå oljan som är den stora inkomstbringaren. Det tycker jag ändå känns som en skaplig avvägning, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen.