Städföretagare i rätten för att ha utnyttjat ukrainskor – åklagare yrkar på fängelse

Ägaren till Björks städ la ansvaret för städarnas villkor på bemanningsbolag i Polen och på rekryteringsfirmor i Ukraina under rättegången i Göteborg där han stod åtalad för människoexploatering.
Åklagaren begärde att han döms till fängelse i nio månader, försvarsadvokaten krävde frikännande. Domen kommer 24 oktober.