Skolkurator rökte hasch och tog pengar från elevs mamma

Skolkuratorn på en kommunal grundskola i Göteborg fick en mamma att betala 211 000 kronor – med påståendet att omhändertagna dottern skulle placeras hos henne. Skolkuratorn avskedades när kommunen fick reda på saken. Men detta hindrade henne inte från att få ett nytt jobb som behandlingspedagog på ett privatägt skyddat boende. Där blev två hedersutsatta flickor röjda, och utsatta för livsfara. En av flickorna är försvunnen.