Så havererade krishanteringen steg för steg – hundratals dog i Göteborg

Coronaviruset spreds sannolikt på Göteborgs äldreboenden redan i februari men brist på testning omöjliggjorde upptäckten. Nu kan GP avslöja hur myndigheterna famlade i mörkret. När samordningen havererade spred sig viruset till nästan alla stadens äldreboenden och dödade hundratals personer.
– Smittskyddslagen är inte konstruerad för en pandemi, det är helt klart, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.