GP har tidigare berättat om det bangladeshiska paret Fardowsi Zaman och Imtiaz Ahmed som arbetade utan att få lön.
GP har tidigare berättat om det bangladeshiska paret Fardowsi Zaman och Imtiaz Ahmed som arbetade utan att få lön. Bild: Nils Petter Nilsson

Restaurangägare dömd för människoexploatering

Den första domen i Högsta domstolen om den nya lagen mot människoexploatering blev fällande.
En restaurangägare döms för brottet, dock inte till fängelse.

ANNONS
|

– Det är en bra och tydlig dom som förhoppningsvis sänder en signal till polisen att det är lönt att arbeta med liknande ärenden. Och den sänder en signal till dem som exploaterar människor att de inte kan sova lika gott om nätterna, säger byråchefen My Hedström hos Riksåklagaren, som drev målet i HD.

I början av januari träffade GP det bangladeshiska paret Fardowsi Zaman och Imtiaz Ahmed. De hade kommit till Sverige som 23-åringar; hon för att studera på universitetet, han till en början för att arbeta.

Arbetade över 500 timmar

De fick jobb på en landsmans restaurang i Norrköping där de arbetade över 500 timmar.

ANNONS

Men någon lön fick de aldrig.

Restaurangägaren, en idag 52-årig man, åtalades för människoexploatering och dömdes i Norrköpings tingsrätt till fängelse i 8 månader.

Men när fallet sedan kom till hovrätten friades han. Detta eftersom hovrätten ansåg att paret inte befunnit sig i en tillräckligt svår situation för att göra det de utsatts för brottsligt.

Domen överklagades av Riksåklagaren, som ansåg att hovrättens motivering för frikännandet var ”i högsta grad anmärkningsvärd”.

Alla krav uppfyllda för fällande dom

Högsta domstolen slog på tisdagen fast att samtliga så kallade rekvisit för en fällande dom är uppfyllda: paret har blivit vilseledda, de befann sig i en svår situation och de har båda arbetat under uppenbart orimliga villkor.

Avgörande för att de befann sig i en svår situation, enligt HD, var att de inte hade någon annan bostad än den som restaurangägaren tillhandahöll.

Paret fick ingen lön men de bodde i ett rum ovanpå restaurangen och de fick mat. Värdet av detta i förhållande till tiden de arbetade motsvarade en timersättning för Fardowsi Zaman, som inte arbetade så mycket, på 56 kronor medan ersättningen för hennes man Imtiaz Ahmed blev 19 kronor i timmen.

Hovrätten ansåg att detta innebar att Imtiaz arbetat under uppenbart orimliga villkor, men ansåg att Fardowsi inte hade gjort det.

ANNONS

Högsta domstolen kommer till en annan slutsats. Domstolen konstaterar att gällande kollektivavtal för restaurangbranschen stadgade en timlön på 124 kronor. Mindre än hälften av detta är uppenbart orimligt, slår HD fast.

– Betyder det att vi fått en minimilön i Sverige genom den här domen? frågar advokat Karin Carlsson, ombud för restaurangägaren.

Straffvärdet fyra månaders fängelse

Hon uppger att den numera före detta restaurangägaren är besviken över den fällande domen, men glad att målet kommit till en slutpunkt och att han slipper fängelse.

HD anser att brotten han gjort sig skyldig till har ett straffvärde på fängelse i fyra månader, men finner samtidigt att de inte inneburit en så påtaglig integritetskränkning att det är nödvändigt att döma till fängelse. Han döms därför till villkorlig dom.

My Hedström på Riksåklagaren har inga synpunkter på påföljden.

– Det viktiga är att det blev en fällande dom med tydliga bedömningar. Förhoppningen nu är att liknande förhållanden kommer upp än mer på dagordningen, så att de här brotten upptäcks i större utsträckning, säger Hedström.

GP har inte fått kontakt med paret Zaman-Ahmed.

De har sedan tidigare rätt till 35 000 kronor för utebliven lön, medan de sammanlagt 80 000 kronor som tingsrätten tilldömde dem missades att begäras i HD.

ANNONS

– Med utgången i HD bedömer jag att de har goda möjligheter att få kränkningsersättning via Brottsoffermyndigheten, säger My Hedström.

Människoexploatering

1 juli 2018 infördes en ny brottstyp i brottsbalken. På tisdagen prövades den för första gången i Högsta domstolen.

”Den som, /.../, genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år.” Brottsbalkens 4:e kapitel, § 1 b, första stycket.

För grov människoexploatering är straffskalan fängelse mellan två och tio år.

ANNONS