Poliserna gavs möjlighet att prata ihop sig efter skotten som dödade Gustav, 33

När Gustav skjutits till döds av insatspoliser på Öckerö gav åklagaren tydliga direktiv: de fick inte prata med varandra i grupp. Först skulle var och en enskilt redogöra skriftligt för vad som hänt.
Men GP:s granskning visar att direktivet inte följdes.
Efter gruppsamtalet lämnade alla fem samstämmiga uppgifter i sina PM.