Polisen: ”Kvinnor bör vara lika skyddsvärda som gängkriminella”

I Stockholm har det lokala projektet IGOR varit omskrivet och hyllat som en riktad insats mot mäns våld mot kvinnor. Markus Antonsson är projektledare och ser tydliga vägar framåt för att komma åt våldet som leder till att uppemot 20 kvinnor i Sverige dödas varje år.
– Vi har olika avhopparprogram som erbjuds grovt kriminella som vill lämna ett kriminellt leverne. Men lika mycket resurser och energi måste också läggas på våldsutsatta kvinnors situation. Kvinnors liv ska vara lika skyddsvärda, säger han.