Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Polischeferna: Det krävs för att knäcka gängen

GP har frågat samtliga lokalpolisområdeschefer som ansvarar för landets 22 särskilt utsatta områden om vad som krävs för att stoppa problemen med gängkriminalitet och skjutvapenvåld.
Bild: Adam Ihse/TT
Bild: Adam Ihse/TT

Dan Windt, lokalpolisområdeschef Storgöteborg Syd

"Samarbete mellan kommunen, polisen och andra aktörer (exempelvis fastighetsägare). Situationell och social brottsprevention på bred front. Satsning på skola och föräldraskap från kommunen.
Fler goda krafter och poliser ute i områdena."
Bild: Anders Ylander
Bild: Anders Ylander

Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef Storgöteborg Hisingen

"Satsningen på 10 000 fler poliser är bra men hela rättskedjan måste hänga med och även kommuner och stadsdelar. Jag märker att det finns ganska stora besparingskrav på stadsdelarna här i Göteborg".
Bild: Anders Ylander
Bild: Anders Ylander

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost

"Polisen, skolan, socialtjänsten, bostadsbolagen, vården och näringslivet måste ha en strategisk och långsiktig plan med att stärka den lokal närvaron och påverka området i rätt riktning. Enligt mig behövs inte mycket ny lagstiftning utan domstolarna måste utnyttja straffskalan på mängdbrotten istället, så att vi får bort vissa individer från bostadsområden, vilket möjliggör att vi kan börja arbeta med de goda krafterna i ett område i större utsträckning".

Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef Borås

"En stor satsning på skolor med högre andel lärare och andra funktionärer på skolorna som kan fånga upp ungdomarna. Dessutom behövs det fältassistenter i en högre grad än som finns idag. En ändrad lagstiftning kring sekretess mellan polis och socialtjänst
där inte lagstiftningen sätter gränser för vad socialtjänsten får berätta för polisen. Tidiga omhändertaganden av ungdomar som finns i nätverken och sedan bra åtgärder för att bryta deras destruktiva beteende. Våra 10 000 nya polisanställda är viktiga men lika viktigt är det att anställa lika många lärare, socionomer och fältassistenter."

Max Åkervall, lokalpolisområdeschef Södertälje/Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef Botkyrka (gemensamt svar)

"Mobilisering av samhällets samlade resurser för att stärka upp kring utsatta barn och ungdomar så tidigt som möjligt. En samtidig satsning på förebyggande åtgärder och akuta insatser i miljöerna där risk för konflikter föreligger."

"Uthålliga satsningar på helheten, t. ex att satsa på skolan samtidigt som på polis och socialtjänst i stället för att växla fokus mellan olika problem på kort sikt. Lokal samverkan är avgörande."

Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef Rinkeby

"Man pratar ju en del om lagstiftning och annat men jag skulle säga att den absolut viktigaste delen just nu är väl att se till att vi inte har en påfyllnad underifrån. Se till så att vi verkligen får stopp på den här nyrekryteringen och få stopp på de personer som riskerar att hamna i den här miljön. Vi kommer fortsätta jobba med lagföring i all evighet annars om vi inte kan få stopp i andra änden."
Bild: Johan Nilsson/TT
Bild: Johan Nilsson/TT

Erik Jansåker, lokalpolisområdeschef Malmö söder), Andy Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö norr

"Vi är ju inte så naiva så att vi tror vi är de som fixar allt i de här delarna utan vi är ju en pusselbit. Jag är noga med att poängtera det. Det har varit en del lagstiftningar som har varit till vår fördel, till exempel vapenlagstiftningen som har ändrats i rätt riktning. Men det viktigaste är ju dels att vi når i mål med de här tunga utredningarna och får bort centralfigurerna. Dels bygger det på nyrekryteringen. Den måste vi kunna stoppa ännu tidigare än vi gör i dag."

John Andåker, biträdande lokalpolisområdeschef Linköping

"För att stoppa våldet måste givetvis polisen göra sin del och se till att etablerade kriminella blir straffade för sina gärningar och på så vis inte utgör någon påverkan på samhället. Det övriga samhället måste arbeta mycket och långsiktigt för att förebygga att unga rekryteras
till kriminella gäng.  För att stoppa detta långsiktigt krävs att samhället lyckas påverka de sociala strukturerna som ger förutsättningar och motivation till att bli kriminell."

Roberto Eid Forrest, lokalpolisområdeschef Örebro

"Fortsatt samverkan mellan myndigheter, kommunala verksamheter, föreningar och lokalsamhället i övrigt, avser såväl förebyggande som brottsbekämpande arbete. Naturligtvis måste också personer som ingår i kriminella nätverk tillika bärare av vapen också lagföras för detta. Inom LPO Örebro har vi en grupp med poliser vars huvudinriktning är att förebygga och förhindra skjutningar i kriminella miljöer. Från årsskiftet och fram till dagens datum har aktuell arbetsgrupp beslagtagit 12 stycken skjutvapen i kriminella miljöer, därtill mängder med narkotika och ammunition."

Tina Anderberg, lokalpolisområdeschef Landskrona

"Komplex fråga. Förhindra nyrekryteringen och minska tillgången på vapen."

"Skärpt lagstiftning inom t.ex. trafik och narkotika områdena. Kortare beslutsvägar. Direkt respons vid lagöverträdelser."
Bild: Anna Hermansson 0730267294
Bild: Anna Hermansson 0730267294

Jonas Eek, lokalpolisområdeschef Växjö/Admir Smailagic, gruppchef med ansvar för Araby

"På kort sikt behövs tydligare lagstiftning samt mer resurser till rättsväsendet. På lång sikt är det åtgärder som en direkt översyn av hela brotts- och rättegångsbalken så kanske skulle vara på sin plats. Det är ovanligt att man gör sin kriminella debut genom att beväpna sig och skjuta andra medmänniskor".

Jonas Eek har besvarat enkäten i sin helhet men detta svar kommer från Admir Smailagic som har gått igenom frågorna tillsammans med lokalpolisområdeschefen.

Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef Uppsala

"Hela samhället måste mobilisera sig i det arbetet. Det går inte att allmänhet och myndighetspersoner trycker ifrån sig problemet och förväntar sig att allt ska lösas av ”någon annan”. Detta kan bara lösas av oss. Allihopa. Alla kan och bör bidra i arbetet med det som de kan tillföra."

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här!