Ola Serneke informerade inte styrelsen inför avslöjandet

Ola Serneke fick veta att GP kände till hans inlägg på Placeras aktieforum tre dagar innan avslöjandet. Ändå informerade han varken bolagets styrelse eller bolagsledningen om den kommande kritiken.
– Vd har ett ansvar och en upplysningsplikt att direkt informera styrelsen så snart vd får kännedom om något som är av väsentlig betydelse och som kan skada bolaget, säger förtroende- och styrelseexperten Kristina Jarring Lilja.