Myndigheter undvek känsliga frågor

Folkhälsomyndigheten tog bort frågor om romska kvinnors reproduktiva hälsa för att de ansågs ”tabu” och Skolverket tyckte frågor om jämställdhet var för ”känsliga” att ställa.
Trots att frågor pekats ut som viktiga, så försvann de ur statliga utredningar om den romska minoriteten.
Före detta ministern med ansvar för romsk inkludering är kritisk:
– Man måste våga tala om det som är känsligt för att kunna lyfta förändringar som behöver göras, säger Alice Bah Kuhnke (MP).