MP bromsar höjda miljöavgifter

Politikerna vill att "straffavgifterna" på klimatskadliga tjänsteresor ska höjas inom regionen. Då är Miljöpartiet ett av partierna som bromsar utvecklingen.
– Det skulle bli ett för stort kliv att ta, säger regionrådet Ulrika Frick (MP).

ANNONS
|

Sedan 1 januari 2016 läggs en avgift på resor som anställda och politiker gör i tjänsten med flyg och privat bil. Syftet är att minska den egna klimatpåverkan, viktigt då regionen vill vara en förebild för andra.

Det första året minskade både flyg- och bilresorna, för att därefter öka under det andra året. Under 2018 låg bilresorna kvar på samma nivå som året innan, en knapp miljon mil, medan flygresorna minskade med en femtedel, till 8885 stycken.

Klimatväxlingsavgiften, kallad straffavgift av vissa regionanställda, betalas av den anställdes förvaltning, och fördelas centralt till insatser som bidrar till klimatomställningen.

LÄS MER:Här hamnar en del av "straffavgifterna"

Utvärdering visar magert resultat

En utvärdering av de två första åren visade ett magert resultat. En majoritet av de chefer som svarade på en enkät, ansåg att en avgift var fel sätt att förändra beteenden kring tjänsteresor.

ANNONS

Men utredarna ansåg att programmet, trots brister, har en viktig funktion och rekommenderade en höjning av avgiften på inrikesflygningar.

Ett annat förslag var att skapa större incitament för chefer att agera draglok. Chefer är de som reser mest, om deras resande minskar gör det nytta för klimatet men också för andra: ”beteendeförändring på chefsnivå tenderar att positivt påverka medarbetare”.

Regionen har tagit fasta på förslaget om avgiftshöjning. I somras beslutade miljönämnden att förorda en höjning av klimatväxlingsavgiften till 1000 kronor för enkelresor med flyg till Stockholm, Köpenhamn och Oslo – sträckor där det finns rimliga alternativ till flyg. Övrigt inrikesflyg och övriga avgifter lämnades orörda.

Höja avgiften för flygresor

Vid mötet fanns ett mer radikalt förslag: att höja avgiften för alla flygresor till 2000 kronor.

Beslutet, för 1000-kronorsförslaget, togs med röstsiffrorna 8-7 där det blågröna styret fick den ena SD-rösten, S+V fick den andra.

Ulrika Frick (MP) försvarar den försiktigare miljölinjen. "Vi är i ett samarbete med andra partier och ska hitta en väg framåt" säger hon.
Ulrika Frick (MP) försvarar den försiktigare miljölinjen. "Vi är i ett samarbete med andra partier och ska hitta en väg framåt" säger hon. Bild: Peter Wahlström

Varför röstade Miljöpartiet för det klimatmässigt mindre långtgående förslaget?

– Min ledamot i miljönämnden bedömde att detta var det klokaste att göra just nu. Man trodde inte på att gå så drastiskt fram som i Vänsterpartiets förslag. Det skulle blivit ett för stort kliv att ta, organisationen skulle inte klara av det. Sedan är vi i ett samarbete med andra partier, och ska hitta en väg fram, säger regionrådet Ulrika Frick (MP).

ANNONS

LÄS MER:Chefen som flyger mest - trotsar regionens miljöpolicy

Oppositionens förslag, från Erik Kyrkander (V) var att höja avgiften för alla flygresor till 2000 kronor enkel väg och att dubbla milavgiften för privat bil till sex kronor.

"Viktigt att ändra tankemönstret"

Kyrkander hade lagt ett skriftligt yrkande om en höjning till 3000 kronor men förklarar att det vid sammanträdet sänktes för att få med de andra partierna.

– Det viktiga är att ändra tankemönstret och kulturen att ta flyget. Det är för billigt att flyga. Vi vill lägga mer tyngd på det, och skapa en balans, säger Erik Kyrkander.

Om inte regionen levererar, kan vi inte ställa krav på att andra ska börja ifrågasätta sitt beteendemönster.

Miljönämndens beslut väntas komma upp i regionstyrelsen i december, för att därefter gå vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut. Erik Kyrkander ser fram emot debatten där.

Regionfullmäktige 2018-2022
Regionfullmäktige 2018-2022 Bild: Peter Wahlström

– Det vore jättebra om vi kan skruva upp förslaget, och göra det mindre otydligt och svagt. Om inte regionen levererar, kan vi inte ställa krav på att andra ska börja ifrågasätta sitt beteendemönster. Det som håller när barnbarnen korsförhör oss om 20 år, är att kunna visa att vi verkligen gjorde allt vi kunde för att nå hållbarhet, säger Kyrkander.

Bakgrund: Klimatväxlingsavgiften i Västra Götaland

Innan avgiften infördes, skickades förslaget på remiss till regionens nämnder och styrelser. Två av 25 var negativa, de övriga tyckte idén var bra.

De negativa var Skaraborgs sjukhus och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (Sjuhäradsbygden), som i stället ville minska det totala resandet respektive ansåg att det fanns ”begränsade” möjligheter att resa kollektivt inom det egna området.

Sahlgrenska universitetssjukhuset var positivt, men hade två invändningar. Den ena handlade om att jämställdhetsaspekten inte fanns med – en del föräldrar behövde ha egen bil i tjänsten för att åka direkt hem och hämta barn på skolor.

SU:s andra farhåga var att minskat flygande, framförallt utrikes, riskerade att leda till minskad kompetens.

Sedan 2016 tas tre kronor ut per mil som regionens anställda och politiker tjänstekör i privata bilar. För flygresor är avgiften 250 kronor för en enkel inrikesresa, 500 kronor för flygning inom Europa och 1000 kronor för längre flygresa, enkel väg.

Första året kom 7,4 miljoner kronor in till kontot som administreras av regionens miljönämnd.

2017 kom det in 8,4 miljoner kronor och i fjol 7,4 miljoner kronor. Prognosen för i år är cirka 7 miljoner kronor.

Pengarna har använts till en mängd saker som: inköp av el-cyklar, laddstolpar för el-bilar, webbutbildning om vegetarisk matlagning, stöldsäkra cykelparkeringar, informationssatsningar för hållbart resande, minskad klimatpåverkan av maten och minskad användning av verksamhetsel.

Under 2019 har dessutom en miljon kronor fördelats efter ansökan där mest pengar gått till Regionservice för menyutveckling till mer klimatsmarta måltider och till Göteborgsoperan för byte av material i dekorväggar; 285 000 respektive 170 000 kronor.

ANNONS