Miljöbomb utanför svenska kuster – äldre oljetankers med oklara försäkringar

Sanktionerna mot rysk olja har lett till framkomsten av en ”skuggflotta”, med äldre tankfartyg. Men det har också skapat nya områden där tankning av fartyg sker ute på havet.
Några av dessa ligger strax utanför den svenska territorialgränsen, bara ett par mil öster om Stockholm och Gotland.
I värsta fall är en omfattande, oförsäkrad miljökatastrof bara ett haveri bort.