Ingen i Göteborgs politiska ledning bor i orten

Ungdomar som tappat tron på förändring efter ett möte med politiker i Biskopsgården. Mammor som förgäves kämpat för barnens utemiljö i Bergsjön.
– Vi ska bli lyssnade på sägs det. Men det är så himla tydligt att det inte är så, säger Sara Kjellin, som bor i Bergsjön. Ingen av Göteborgs 18 ledande politiker bor i dag i något av de utsatta områdena. Flera av dem ser att det finns en hel del att göra för att öka demokratin. Det framgår i GP:s enkät.