Här är coronalarmen inifrån Göteborgs äldreboenden

Smittade äldre som skickas från sjukhus till äldreboenden utan varning, chefer som förbjuder skyddsutrustning och coronasjuk personal som går till jobbet. Hundratals anmälningar om missförhållanden och arbetsskador har gjorts under våren mot Göteborgs äldreboenden. Här är larmen inifrån äldreomsorgen.