Experten om skolchefens angrepp: Han har fel

GP kunde nyligen avslöja att alla partier i fullmäktige vill stänga Vetenskapsskolan. Skolchef Sven-Erik Berg gick till kraftfullt motangrepp och anklagade politikerna för övergrepp och ministerstyre. Jan Turvall, expert på förvaltningsrätt, ger nu skolchefen fel.
– De har inte utövat ministerstyre, säger han.

ANNONS
|

Den 14 november kunde GP avslöja att samtliga partier i Göteborgs kommunfullmäktige vill att Skolinspektionen stänger den hårt kritiserade Vetenskapsskolan – numer Safirskolan – som anklagats för kopplingar till extremistisk islamism, brister i undervisningen och en rad andra problem.

– Skulle det vara så att Skolinspektionens underlag inte räcker så måste lagstiftningen skärpas, sade skolkommunalråd Helene Odenjung (L) då.

LÄS MER:GP granskar: Friskolan som kopplas till islamistisk extremism

LÄS MER:Alla partier överens: Stäng Vetenskapsskolan

Skolkommunalråd Helene Odenjung (L).
Skolkommunalråd Helene Odenjung (L). Bild: Jonas Lindstedt

Kort därefter tog en enig kommunstyrelse, bortsett från Sverigedemokraterna som ville gå ännu längre, också beslut om att ställa sig bakom den ståndpunkten.

LÄS MER:Kommunstyrelsen kräver att Vetenskapsskolan stängs

Skolchefen: "Totalt och fatalt övergrepp"

Redan i GP:s publicering den 14 november gick dock Sven-Erik Berg, skolchef för Vetenskapsskolan, till kraftfullt motangrepp mot politikerna som han menar ägnar sig åt ministerstyre.

ANNONS

– De ska fatta att de är politiker och de ska förstå skillnaden mellan myndighetsutövning och politikerstyre. Här går man in för att utöva ett starkt tryck på en myndighet. Jag är så trött på de här idiotiska barnsligheterna så jag kan spy åt det, sade Sven-Erik Berg.

Sven-Erik Berg, skolchef för Vetenskapsskolan.
Sven-Erik Berg, skolchef för Vetenskapsskolan. Bild: Jonas Lindstedt

På frågan om politikerna inte har rätt att vädra sin åsikt i frågan svarade skolchefen:

– I det offentliga rummet har de ingen rätt att tycka i vilken riktning myndigheten ska fatta beslut. Det är inte ett ärende för varken kommunstyrelsen eller fullmäktige. Det är ett totalt och fatalt övergrepp på den demokratiska processen.

LÄS MER:Röster inifrån Vetenskapsskolan: Judehat, censur och bönetvång

LÄS MER:Vetenskapsskolans ledning svarar på massiva kritiken

Experten: "Har inte utövat ministerstyre"

Nu ger Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt, skolchefen fel.

– Det är inte så att kommunstyrelsen eller politikerna i Göteborg bestämmer att skolan ska stängas, de ger en rekommendation till Skolinspektionen som har makten att vidta åtgärder mot en enskild skola. De har inte utövat ministerstyre, för de har inte beslutat i ärendet på något sätt, säger han.

Varför har de inte utövat ministerstyre?

– För politikerna i Göteborg har inte beslutanderätt i frågan. De har gett ett underlag till Skolinspektionen, men Skolinspektionen ska självständigt ta ansvar för sina beslut.

ANNONS

Det är helt enkelt okej för politikerna att tycka i frågan?

– Jag skulle vilja hävda motsatsen. Yttrandefriheten gör att om man har synpunkter i en fråga så ska man uttrycka dem. Det är viktigt att de kommer till allmänhetens kännedom, som väljare ska man veta vad partierna står för. Det är viktigt även här.

LÄS MER:Utbildningsministern vill förbjuda religiösa friskolor – saknar stöd

Jan Turvall, lektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet – där han arbetat i mer än fyra decennier.
Jan Turvall, lektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet – där han arbetat i mer än fyra decennier. Bild: GP

"En sensation" att alla partier är överens

Jan Turvall säger vidare att han inte kan dra sig till minnes att det funnits så stor enighet kring en fråga av den här typen bland Göteborgs politiker.

– Det är ju mer eller mindre en sensation att alla partier, från höger till vänster, har samma uppfattning, säger han.

Kan kommunstyrelsens beslut ha någon form av inverkan på utgången?

– Jag uppfattar det i första hand som att Göteborgs politiker tydligt vill deklarera var de står i den här frågan och hur man ser på Vetenskaps- eller Safirskolan. Det är viktigt att, gentemot väljarna, uttrycka sina ståndpunkter även när man är enig. Sen är det klart att man inte kan bortse från att ett sådant här uttalande kan påverka beslutsfattare på Skolinspektionen, de är ju människor, men principiellt så ska de ta ställning med utgångspunkt i det regelverk de har att tillämpa.

ANNONS

Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt har tidigare klargjort att det är utredningsunderlaget – inte politikers åsikter – som avgör vilket beslut myndigheten landar i.

– Deras åsikt i frågan är ingenting som vi kan ta hänsyn till, har han tidigare sagt.

ANNONS