En hyrläkare kan kosta 54 000 kronor per arbetspass

En läkare som hyrdes in en vecka på Borås lasarett kostade regionen 203 683 kronor. På Sahlgrenska har en bemanningspool inrättats för att begränsa kostnaderna för hyrpersonal. Men läkarna är inte med, och färska siffror visar att kostnaden för hyrläkare fördubblats på sjukhuset.
– Jag tror inte det finns intresse hos läkare att ingå i en pool, säger Christina Sjöberg, andre vice ordförande i Läkarförbundets sektion på SU.