Aktivism inom universiteten – frågan som splittrar forskarna

Vithetsstudier, rasteori och kritiska djurstudier. Aktivistisk forskning som kämpar för ”social rättvisa” har medvind i Sverige. Men frågan splittrar akademin. På ena sidan forskarna som vill beskriva världen objektivt – på andra sidan de som aktivt försöker förändra den.
– Vi står upp för de förtryckta, säger genusforskaren Juan Velasquez på Göteborgs universitet, som anser att även en flod kan ha individuella rättigheter.