Åklagarmyndigheten bröt mot lagen – i nio fall av tio

Lex Bobby-lagen kom till för att rädda liv och för att undvika att myndigheter upprepar misstag som leder till att barn och kvinnor dödas.
Men nu kan GP visa att Sveriges åklagare återkommande bryter mot den. En intern utredning som GP tagit del av visar att man brutit mot lagen – i nio fall av tio.
– Det finns inget försvar. Det var ett bedrövligt dåligt resultat, säger Kajsa Johansson, kammaråklagare och projektledare för Åklagarmyndighetens interna granskning.