40 kommuner står för de flesta dödsfallen på äldreboenden

Nästan hälften av dem som avlidit i covid-19 i Sverige bodde på äldreboenden. 40 kommuner är särskilt drabbade och står för nästan 70 procent av dödsfallen. Göteborg är en av de kommunerna. Det konstateras i en ny granskning av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).