15 kvinnor dödas varje år i Sverige – trots att samhället vet vad som ska göras

2021 dödades 15 kvinnor i Sverige av en man de älskat. Men morden hade inte behövt ske. I tio år har Socialstyrelsen pekat på lösningarna – trots det händer väldigt lite. I en ny podcast, ”Hennes namn var”, granskar GP dödsfallen som hade kunnat stoppas. Och ger ett ansikte åt kvinnorna som samhället svek.
– Det finns en tystnad och en feghet. Jag vill se en nationell satsning där man tvingar fram samarbete mellan myndigheter, säger Olga Persson, förbundsordförande i Unizon.