Way out West får bakläxa om rökning

Vid en kontroll upptäckte miljöförvaltningens inspektörer att festivalbesökare rökte inne i ett tält. Det bryter mot tobakslagen. Nu kräver kommunen att arrangören förklarar hur de ska förhindra att det händer igen.

ANNONS
|

Det var under festivalens sista dag som miljöförvaltningens inspektörer besökte Way out West för att kontrollera ljudnivåerna. I samband med det lade de märke till att flera gäster som befann sig i Linnétältet rökte under en spelning med Parham.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden på en uteservering där luften inte kan röra sig på samma sätt som om man vore utomhus. Linnétältet är tekniskt sett ingen uteservering, men miljöförvaltningen menar att reglerna kan tillämpas även i detta fall.

– Tältets sammanlagda vägg- och takyta ska vara öppen till minst 50 procent för att man ska kunna röka. I det här fallet uppfyller man inte kraven och vi ser allvarligt på det, säger Yusra Moshtat som är miljöinspektör på förvaltningen.

ANNONS

Nu måste festivalarrangören svara förvaltningen hur de har tänkt jobba för att se till att inte situationen uppstår på nytt i framtiden och hur de ser på det som har inträffat.

– Vi kommunicerade med arrangören redan samma kväll och de ser allvarligt på vad som har hänt. Nu väntar jag på deras svar, men det är tydligt att de har ambitionen att rätta till det här.

Senast 25 augusti vill miljöförvaltningen ha svar från Way out West och beroende på hur det lyder finns risken att rökning kan komma att bli förbjudet även i de tält där halva ytan är öppen. Dessutom kan miljöförvaltningen om det behövs förelägga med vite för att tvinga arrangören att uppfylla kraven.

– Ett eventuellt vites storlek bestäms bland annat av arrangörens ekonomiska förutsättningar och vilka åtgärder de avser att vidta. Det går inte att spekulera i någon siffra, säger Yusra Moshtat.

GP har sökt arrangören bakom Way out West.

ANNONS