"Vi gör detta för att det ska bli förändring"

ANNONS
|

Personalbristen på Sahlgrenska universitetssjukhuset är stor i sommar. Vårdförbundet kallar situationen katastrofal. Medicinakuten på Mölndals sjukhus tvingades stänga, patienter skrivs ut i förtid och operationer skjuts på framtiden. VG-regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström undrade i en intervju i GP i juli vart alla nyutbildade sjuksköterskor tar vägen.

GP har lokaliserat två av dem: Camilla Gunnarsson och Josefin Moberg. De försökte förhandla upp sina löner på Sahlgrenska till 24 000 i månaden inför sommaren men fick blankt nej – 21 800 kronor var det som gällde för alla. Då drog de till Norge i stället.

I sommar har de hyrt rum vägg i vägg i ett hus som de delar med fyra andra sjuksköterskor som också jobbar på Akershus universitetssjukhus utanför Oslo.

ANNONS

Området kring sjukhuset är som en liten by. Förutom stora, vita sjukhusbyggnader finns längor med bostäder, grönområden och en lågprismataffär. Akershus har runt9 000 anställda, och många bor nära arbetsplatsen.

– Första tiden här lämnade vi knappt området, allt man behöver finns inom en radie av 500 meter, säger Camilla Gunnarsson.

Under slutskedet av sin utbildning gjorde hon och Josefin Moberg praktik på olika avdelningar på Sahlgrenska, och erbjöds sommarvikariat. Efter löneförhandlingar tackade båda nej – trots att planen tidigare varit en annan.

– Jag hade verkligen tänkt jobba i Göteborg, och det tänker jag ju någonstans fortfarande. Vi har båda kvar våra lägenheter där och ser det som vår bas, säger Camilla.

Plötsligt är klockan fem i tre, och det blir bråttom till kvällspasset. Camilla och Josefin skyndar över en bilväg som delar bostadsområdet från sjukhuset och in genom en sidoentré. Nere i korridorerna under markplan åker obemannade metallådor omkring.

– Det är robotar som kör tvätt och andra leveranser mellan avdelningar. Allt är väldigt hightech här. Alla patienter har varsin dator som de kan titta på tv och surfa på, berättar Camilla.

Att svenska sjuksköterskor söker sig till norska sjukhus handlar i grunden om pengar. Men för Camilla Gunnarsson och Josefin Moberg är det inte så enkelt att de bara vill tjäna bra och väljer bäst betalande alternativ.

ANNONS

– Att som helt nyutexaminerad gå in på 100 procent i en verksamhet som är underbemannad, där avdelningar under sommaren slås ihop och där ingen ur ordinarie personal känner till de nya konstellationerna av patienter, det känns faktiskt som en mardröm. Du tvingas gå in och ta ett ansvar du inte är redo för, säger Camilla.

– Då börjar man tänka att okej, ska jag kanske jobba deltid för att orka? Men då blir ens ekonomiska situation ett problem, säger Josefin.

Efter att ha bytt om till vita sjukhuskläder i ett stort, underjordiskt omklädningsrum tar Camilla och Josefin hissen upp till avdelningen för infektion och blodsjukdomar där de jobbar tillsammans.

– Lyxigt, vi är tre sjuksköterskor på min station i kväll och har bara sex patienter just nu. Det finns kapacitet för åtta, säger Camilla.

Det råder brist på sjuksköterskor i Norge, precis som i Sverige. För att fylla upp vänder sig norska sjukhus och bemanningsföretag till grannlandet i öst, varifrån man kan locka arbetskraft med hjälp av jämförelsevis höga löner och mindre krisartade förhållanden. Camilla Gunnarsson och Josefin Moberg tjänar 10 000 svenska kronor mer per månads heltidsarbete i Oslo än de hade gjort på Sahlgrenska. Dessutom tillkommer ob-tillägg och diverse bonusar om de ställer upp på extra kvälls- och helgpass. Båda har skrivit under ettårskontrakt, men kommer gå ner i tid efter sommaren.

ANNONS

– Planen är att vi ska jobba 60 procent i höst. Då arbetar man fem eller sex dagar och är sedan ledig nio. Med tilläggen kommer man då ändå upp i en svensk heltidslön, säger Camilla.

På många sjukhus i Norge har nyutexaminerade sjuksköterskor till att börja med enbart patientansvar. Man väntar med det medicinska ansvaret, som innebär mer beslutsfattande och läkemedelshantering. Efter hand tar den nyutexaminerade på sig även det medicinska ansvaret i takt med att den får mer erfarenhet och blir tryggare i sin nya yrkesroll. På Sahlgrenska finns inte utrymme för den typen av förlängd inskolning – helst ska de nyutexaminerade skolas in så snabbt som möjligt efter examen så att de kan jobba som ordinarie med medicinansvar när semesterperioden börjar efter midsommar.

Camilla Gunnarssons och Josefin Mobergs avgångsklass har fört statistik över var de flesta klasskamrater jobbar och hur mycket de blivit erbjudna i lön.

– Vår klass var den första som organiserade sig i sjuksköterskeupproret, det tror jag har påverkat. Vi var 80 i klassen, och en tredjedel valde bort Sahlgrenska. Att ta jobb utomlands har för oss varit ett sätt att protestera, säger Camilla.

– Man har ju lite ångest över att lämna dem på Sahlgrenska i sticket, men vi gör detta för att det ska bli förändring. Efter min löneförhandling i Göteborg sa jag att om de ändrar sig och kan tänka sig att ge mig 24 000 är det bara att ringa. Jag har fortfarande inte hört något, säger Josefin.

ANNONS

Fakta: Mer personal i Norge

Varje år tar 4000 personer sjuksköterskelegitimation i Sverige, och varje år söker 2000 svenska sjuksköterskor norsk legitimation.

Norge utbildar fler sjuksköterskor i förhållande till befolkningsmängd än Sverige, men har högre personaltäthet vilket kan förklara den stora efterfrågan på bemanning.

Sjuksköterskeupproret med sin paroll "Inte under 24 000" startades av elever vid Umeå universitet hösten 2011 och spred sig snabbt till landets övriga skolor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du varit i kontakt med vården i Göteborg i sommar?

Under sommaren tvingas sjukhusen i Göteborg att kompromissa för att få verksamheten att gå ihop. Många i personalen går på semester och ersätts av oerfarna och nyutbildade. Avdelningar stängs och eller slås ihop, och många inom vården måste jobba extra. Har du eller någon du känner drabbats av neddragningarna på sjukhusen i Göteborg under sommaren? Skriv till carolina.svensson@gp.se eller ring GP:s reporter Carolina Svensson på 031-62 40 00 och berätta.

ANNONS