Växande hot mot dricksvattnet

Nu saneras gamla industrisynder längs Göta älv för att säkra göteborgarnas dricksvatten. Men miljögifter och jordskred är inte det enda som äventyrar den sårbara täkten. Vattenburen smitta är ett annat växande hot.