Västtrafik köper ytterligare 20 superlånga spårvagnar

Västtrafik kommer att köpa in ytterligare 20 stycken av den extra långa spårvagnsmodellen M34. Det står klart efter ett beslut i regionfullmäktige.
– Det känns bra att fortsätta utveckla spårvagnstrafiken i Göteborg, säger Västtrafiks ordförande Peter Hermansson (M).

ANNONS
|

Resandet i Göteborg fortsätter att öka, och med det behovet av fler spårvagnar.

Västtrafik har tidigare annonserat att de köper in 40 stycken av den nya, smala modellen M33 och lika många av syskonmodellen M34. Medan M33:an är just 33 meter lång är M34:an hela 45 meter.

Köpet innefattade en option om att köpa ytterligare 20 extralånga vagnar – som regionstyrelsen nu beslutat att lösa in. Orsaken är främst insikten om att även dessa kommer behövas för att möta det ökande resandet i Göteborg.

Att många vagnar av äldre modell har skrotats ska inte ha påverkat beslutet i någon större utsträckning.

ANNONS

– Nej det kan jag inte påstå, de hade vi ändå räknat med att fasa ut. Det är resandeutvecklingen som varit avgörande, säger Västtrafiks ordförande Peter Hermansson (M).

Peter Hermansson (M) är ordförande för Västtrafik, som ägs av Västra Götalandsregionen. Göteborgs spårvägar driver spårvagnstrafiken.
Peter Hermansson (M) är ordförande för Västtrafik, som ägs av Västra Götalandsregionen. Göteborgs spårvägar driver spårvagnstrafiken. Bild: Anna Tärnhuvud

Svårt att förlänga i Örgryte

Leveransen av de 40 M33:or som beställdes inledningsvis har försenats pö om pö på grund av pandemin. Hittills har endast 18 stycken kommit och av dem används några dessutom endast till utbildning.

– Klart man alltid önskar att det hade gått snabbare, men samtidigt är pandemin en påverkande faktor i detta så man får ha viss förståelse, säger Peter Hermansson.

Planen är att M34:orna ska trafikera linje 5 och 11 som har många resenärer. För att vagnarna ska kunna tas i bruk måste dock en del hållplatser utmed linjesträckningarna förlängas. Vissa ombyggnationer beskrivs som enklare medan andra kommer bli en större utmaning.

– Sankt Sigfrids plan är rätt svår till exempel. Där har vi inte kommit helt fram till en lösning än, säger Helga Valdimarsdottir, chef för enheten gata och spår vid trafikkontoret.

Håller tidsplanen

Trafikkontoret tar också höjd för att linjerna ibland behöver ledas om och ser därför också över hållplatserna utmed deras alternativa sträckningar.

– Det är absolut en utmaning men än så länge håller vi tidplanen, säger Helga Valdemarsdottir.

ANNONS

Det innebär att hållplatsförlängningarna ska vara klara den 1 januari 2024. Enligt Peter Hermansson kommer de första långa spårvagnarna dock inte rulla i Göteborg förrän drygt ett år senare.

– Det är den senaste siffran jag hörde. Men det är ju ett rörligt mål så att säga.

Fakta: Modell M34

45 meter lång (12 meter längre än modell M33)

Plats för 319 resenärer

Större flexytor

Till skillnad från M33, som finns i varianter med dubbelriktning, kommer alla M34 att vara enkelriktade.

Tillverkas av Alstom.

Källa: Västtrafik

LÄS MER:45 meter långa spårvagnar snart på Göteborgs gator

LÄS MER:48 spårvagnar tas ur bruk – är trafikfarliga

LÄS MER:Nästan alla spårvagnsmodeller måste skrotas snart

ANNONS