Västsvenska paketet: Göteborg får kalla handen

ANNONS
|

Regionstyrelsens ordförande i Halland, Gösta Bergenheim (M), börjar skratta när han får frågan hur han skulle ställa sig till en förfrågan från Göteborg om att eventuellt bidra med mer pengar till Västsvenska paketet efter göteborgarnas nej till trängselskatten.

- Det förefaller inte särskilt sannolikt att vi skulle säga ja till det om man säger så. Det är i hög grad Göteborgs problem och vi har ett avtal om finansieringen mellan flera parter. Pacta sunt servanda, är en bra utgångspunkt: avtal ska hållas, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland står i dag tillsammans med Västra Götalandsregionen för en dryg miljard av budgeten på 34 miljarder. Göteborgs stad ska betala något över miljarden, men de största delarna står staten för (17 miljarder) och trängselskatterna (14 miljarder).

ANNONS

Inte heller regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Gert-Inge Andersson (S), tror på att skjuta till mer pengar till paketet:

- Vi har skrivit ett avtal och vi har lagt in runt en miljard i det västsvenska paketet. Det är det som gäller. Jag har hävdat det redan före valet och kan inte se att det skett någon förändring i sak.

Regionrådet Johnny Magnusson (M) är ännu tydligare och står fast vid vad han sa före valet:

- Om en av parterna, i det här fallet Göteborgs stad, vill ordna sin del av finansieringen på annat sätt så får Göteborg göra det. Men regionen kommer inte att bidra med mer pengar.

Johnny Magnusson undrar också vad som händer med den miljard de "plöjt ned" i projektet om finansieringen faller.

- Ska Göteborg betala tillbaka den till oss då?

Även från den största finansiären, staten, har inställningen varit kallsinnig inför att skjuta till mer pengar. Stora infrastrukturprojekt finansieras i regel genom en delfinansiering lokalt och de 17 miljarder staten redan avsett skjuta till är redan mycket pengar.

I går ville inte avgående infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) kommentera den uppkomna diskussionen. Istället bollade hon frågan vidare till dem som ska forma en ny regering.

ANNONS

Socialdemokraternas trafikpolitiske talesman Anders Ygeman säger till GP att han har svårt att se hur staten kan skjuta till mer pengar.

- Det är klart att det är rimligt efter folkomröstningsresultatet att prata igen, men jag har svårt att se att det skulle gå att ersätta den finansiering som finns nu med en statlig finansiering. Staten har redan anslagsfinansierat en hel del av paketet och de 14 miljarderna från trängselskatten har jag väldigt svårt att se att staten ska kunna stå för.

Hur ser du på folkomröstningsresultatet?

- Jag blev förvånad över resultatet för i Stockholm har vi gått i en annan riktning där vi blivit väldigt positiva till trängselskatter, 70-80 procent är för. Då har ändå göteborgarna fått en väldigt mycket bättre uppgörelse än stockholmarna, säger Anders Ygeman.

Strax före sommaren sa Johan Nyhus (S), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor att Göteborg vid ett nej måste ta en diskussion med övriga parter i Västsvenska paketet om finansieringen.

- Jag står fast vid det och har sagt det i hela valrörelsen, säger Johan Nyhus i dag.

- Vi har hela valrörelsen varit väldigt tydliga med att vi inte kan avgöra frågan själv. Nu ska vi bilda majoritet i Göteborg. Även de andra parterna, regionerna och riksdag, måste bilda majoritet. Nu går det före. När det är gjort får vi sätta oss ner och ha ett resonemang om hur vi kan gå vidare.

ANNONS

Vi har pratat med alla parterna. De vill inte skjuta till några pengar och hänvisar till ingånget avtal.

- Det är väl inte oväntat. Jag uppfattar det som att alla parter är väldigt måna om att vi ska göra Västsvenska paketet, men man får ha full respekt för att regionen har svårt att driva igenom att höja skatten eller att staten skulle hosta upp de här 14 miljarderna i ett avtal där vi sagt att vi tar hälften tror jag också är ganska svårt.

Samtidigt sa du strax före sommaren blankt nej till finansiering via kommunalskatt eller försäljning av kommunala verksamheter.

- Det har jag sagt hela tiden, jag tänker inte medverka till att Göteborgs skattebetalare ska betala det här själv.

Hur ska ni respektera folkomröstningens resultat och samtidigt få in de här 14 miljarderna?

- Det är alldeles för tidigt att uttala sig om någonting. Folkomröstningen är tydlig men vi har också varit väldigt tydliga med att vi vill värna Västsvenska paketet. Vi får sätta oss ner och diskutera.

Det slutgiltiga beslutet om trängselskatten tas varken i Göteborg eller av parterna i Västsvenska paketet.

Trängselskatten är reglerad i lag och kan bara tas bort med ett riksdagsbeslut.

ANNONS

Folkomröstningen om trängselskatten riktades mot politikerna i Göteborg och var rådgivande.

ANNONS