Västlänkens finansiering förhandlas – jakten på fler miljarder inledd

Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun har under måndagen haft ett första möte för att komma fram till hur Västlänkens budgethål ska täppas till.
– Vi behöver fortfarande hitta en lösning, säger Trafikverkets regionala direktör Jörgen Einarsson.