Västlänken: Stora utmaningar väntar under bygget

Trafikstörningar och djupa lerdalar. Här är de största utmaningarna som väntar vid bygget av Västlänken.

ANNONS
|

Trafikverket har delat upp bygget i fem olika delsträckor. Varje del ställer sina särskilda krav på hur arbetet ska utformas och hur trafikstörningar och annat ska hanteras.

1. Olskroken

Vad: Järnväg ovan jord.

Byggtid: 2018–2023/2024.

Utmaningar: Byggnationen omfattar 7 kilometer nya och ombyggda spår, ett stort antal växlar och 15 broar.

–Här rör vi oss i ett område som är hårt trafikerat, och det kommer att bli konsekvenser för resenärerna. Utmaningen är att störa befintlig trafik så lite som möjligt, säger Ulf Angberg, kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket.

2. Centralen

Vad: Tunnel i jord och lera. Ett stationsområde med fyra spår under jord.

ANNONS

Byggtid: 2018–2023/2024.

Utmaningar: I området är det på vissa ställen lera ned till 100 meters djup. Centralen är en knutpunkt för tåg och i området är det också mycket biltrafik. Det kommer att krävas stora trafikomläggningar under byggtiden. Många geotekniska undersökningar kommer att krävas.

–Grundprincipen kommer att bli den samma som för Götatunneln, att man bygger etappvis så man kan hålla igång staden samtidigt. Den nya Hisingsbron ska byggas och E45 ska sänkas parallellt med Västlänken, så det är ett område där det kommer att byggas väldigt intensivt, säger Ulf Angberg.

3. Kvarnberget

Vad: Tunnel i lera och jord samt en mindre del i berg.

Byggtid: 2018-2023.

Utmaningar: Här ska tunneln passera Götatunneln – det är ännu oklart om biltunneln behöver stängas av, helt eller delvis, under delar av byggtiden. Flera gator kommer dock att behöva tas i anspråk, stora trafikomläggningar är att vänta. I området finns också riksintresse för kulturmiljö. Passagen under Residenset, som delvis står på rustbädd, är en av de svåraste längs hela sträckningen.

–Det är en känslig miljö, men vi bedömer att vi kommer att klara det, säger Ulf Angberg.

4. Haga

Vad: Tunnel i berg samt mindre del i lera/jord. Station med tre uppgångar.

ANNONS

Byggtid: 2018-2024.

Utmaningar: Kulturhistoriskt intressanta byggnader. Passagen Hagakyrkan–gamla Stadsbiblioteket anses som svår. En lerdal mellan Skattehuset och Hagaparken.

Här kommer ett stort schakt grävas upp från Skattehuset och hela vägen upp i Hagaparken.

–Det kommer att bli ungefär som när Götatunneln byggdes, med en liten akvedukt så att Paddan kan passera och provisoriska vägbanor, säger Ulf Angberg.

5. Korsvägen

Vad: Tunnel i berg samt mindre del i lera/jord. Station.

Byggtid: 2018-2024.

Utmaningar: Trafiksituationen på Korsvägen. Grundvattenfrågor för Mölndalsån.

–Verksamheterna vi Korsvägen måste hållas igång och vara tillgängliga för besökare under byggtiden. Det ska kunna passera trafik, men den måste minska, säger Ulf Angberg på Trafikverket.

ANNONS