Västlänken hotar hundraårigt hus

I över 100 år har det stora tegelhuset stått stadigt vid Korsvägen. Nu oroar sig de boende för att det ska ta skada när de blir närmsta granne till Västlänksbygget.

ANNONS
|

Nästa år väntas bygget av Västlänken dra igång på allvar. Något som under många år kommer att innebära stora förändringar i stadsbilden. Men för vissa kommer byggarbetena att komma närmre inpå än för andra.

I hörnet där Södra vägen och Skånegatan möter Korsvägen har ett sex våningar högt tegelhus tronat sedan 1912. Nu oroar sig de boende för vad som kommer att hända när ett stort byggschakt snart kommer att öppna upp sig alldeles intill dem.

– Vi är väldigt bekymrade, oroliga, olyckliga och tycker att agerandet från Trafikverket inte är acceptabelt – för att uttrycka det milt, säger Dag Strömqvist som bor på femte våningen.

ANNONS

Risk för ruttnande träpålar

Det stora orosmolnet är att de över tusen träpålar som fastigheten vilar på riskerar att ruttna om grundvattnet skulle sjunka undan vid byggnationen. Enligt dåtidens byggteknik slogs de nämligen inte ner hela vägen till berget utan är beroende av friktionen i leran – något som betyder att det är av stor vikt att de hela tiden ligger under grundvattennivån.

Vad är det värsta som kan hända menar ni?

– Det är att de bärande konstruktionerna spricker. Det kommer att ge jättelika sättningar i alla lägenheter. Då måste man reparera – och alla måste antagligen flytta ut, säger Dag Strömqvist.

Det var när sträckningen av Västlänken blev klar som de boende började nysta i vad det skulle innebära för fastigheten. Snart anlitade de en konsult inom byggteknik som kom till slutsatsen att huset måste grundförstärkas innan Västlänken byggs.

– Han har sagt att det här inte kommer att fungera. Det är för svårt att upprätthålla grundnivån på vattnet – och det är nästan omöjligt att pumpa in vatten som Trafikverket säger att de ska göra. Då kommer luft in, pålarna kan ruttna och så sätter sig allting, säger Dag Strömqvist.

Vill grundförstärka till berget

De vill att Trafikverket ska grundförstärka fastigheten ner till berget vilket skulle göra huset oberoende av grundvattnet – även om det då fortfarande finns en mindre risk kvar för sättningar på grund av sprängningar och vibrationer.

ANNONS

I mer än två år har de haft en dialog med Trafikverket och fört fram sina synpunkter. Men responsen har varit minst sagt sparsam menar de.

– Det har inte gett någonting. De har inte kommit med en enda konkret åtgärd om hur de ska kunna lyckas göra det här i praktiken. Jag tror att de är rädda för att gå in i ett case som blir ett prejudikat – att om de grundförstärker vårt hus kanske alla andra kommer att kräva samma sak, säger Jonas Angervall.

Hoppas på juridiken

I veckan inleddes förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen för att avgöra om Trafikverket ska få de nödvändiga miljötillstånden samt för att diktera villkoren för byggnationen. Närvarar gör flera berörda fastighetsägare. Under torsdagen var det dags för representanterna för huset på Korsvägen att uttala sig.

Vad är er förhoppning?

– Att domstolen ska säga till dem att de ska minimera riskerna. De kan ställa krav på att de byggnader som är nära ska vara så pass väl underbyggda att husen inte rasar, säger Dag Strömqvist och tillägger att de inte lägger sig i den stora frågan om Västlänkens vara eller inte vara.

– Men vi anser att Trafikverket ska åläggas att vidta de förebyggande åtgärder som är nödvändiga för att hindra allvarliga skador. Det gäller naturligtvis inte bara oss. Vi tycker att det borde vara likadant för alla fastigheter. Skillnaden är bara den att vi vid Korsvägen är helt unikt nära gropen.

ANNONS

Trafikverket: "Olika uppfattningar"

Trafikverkets verksjurist Ulf Edling vill inte svara på kritiken från de boende i GP – i stället hänvisar han till att den kommer att bemötas i nästa veckas slutanförande i Mark- och miljödomstolen.

– Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattningar i frågorna. Vi har träffat dem många gånger och diskuterat – men inte kommit i mål. Så är det bara, säger han.

ANNONS