Maskiner flyttade träd inför bygget av Västlänken i november 2017. Först ut var träden vid Centralstationen och Kvarnberget.
Maskiner flyttade träd inför bygget av Västlänken i november 2017. Först ut var träden vid Centralstationen och Kvarnberget. Bild: Anders Ylander

Västlänken får tillstånd av domstolen

Bygget av Västlänken får de nödvändiga tillstånden i Mark- och miljödomstolen. Men domstolen ställer samtidigt hårda krav på Trafikverket.
– Ja, så blir det. Vi har lagt till lite extra bestämmelser runt grundvatten och vad gäller buller och vibrationer under kvälls- och nattetid, säger rättens ordförande Göran Stenman.

ANNONS
|

På onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen sin dom angående den omdebatterade Västlänken. Domstolen ger Trafikverket de obligatoriska miljö- och vattentillstånden som krävs för att bygga den framtida tågtunneln genom centrala Göteborg.

LÄS ÄVEN: Västlänksmotståndare: "En bra dom"

– Regeringen har redan sagt att det här är tillåtligt. Då ankommer det på prövningsmyndigheten att fastställa villkor. Sen måste en ansökan vara så pass komplett att det går att göra en bedömning, vilket har ifrågasatts av framförallt fastighetsägare. Men vi har funnit att det finns goda förutsättningar att utföra arbetet utan att det blir påtagliga skador på byggnader och annat, säger rättens ordförande Göran Stenman.

ANNONS

Får vänta tills domen vinner laga kraft

Domstolen menar att det finns tillräcklig kompetens för att genomföra bygget, men har även lagt till en del extra bestämmelser vad gäller grundvattnet och för att begränsa bullernivåer under arbetet. Men det har varit en långt ifrån enkel bedömning att nå fram till domen, berättar Göran Stenman.

– Det finns hur många punkter som helst som ska bedömas utifrån vad som är rimligt med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det ligger en stark skyldighet på verksamhetsutövare att hitta bästa teknik och försiktighetsåtgärder. Men det ska inte vara orimliga krav. Det är hela tiden en avvägningsfråga.

Hur har ni gjort sådana avvägningar?

– Det får vara en känsla vad som är rimligt. I andra mål har man en utvecklad praxis. Men i det här fallet har det varit svårare.

LÄS ÄVEN: Professorn: "Många krav på Trafikverket"

En brännande fråga i målet har handlat om hur mycket grundvattnet får påverkas av byggnationen samt hur mycket vatten som får läcka in i tunnlarna. Det är något som kan påverka bärigheten i marken och därigenom orsaka sättningar i husgrunder och skador i fastigheter. Göran Stenman menar att de i det fallet har vägt kostnaderna för att minska inläckage mot fastigheternas värden.

ANNONS

– Vad det gäller grundvatten och inläckage i tunnlar finns det stora värden både kulturellt och ekonomiskt i byggnader ovan jord. Men vår bedömning är att man med föreslagen metod ska klara av att hålla inläckage inom rimliga gränser, säger han.

Byggstart skjuts troligen upp

I sin ansökan begärde Trafikverket ett så kallat verkställighetsbeslut, det vill säga ett tillstånd att börja bygga redan innan domen vunnit laga kraft. Något som dock inte beviljades av Mark- och miljödomstolen.

– Det finns ett tungt skäl till det. Det är att det finns en bestämmelse om att man inte får lämna tillstånd när verksamheten strider mot gällande detaljplaner. Vilket det gör i dag, säger Göran Stenman.

Nu måste Trafikverket invänta att de olika detaljplanerna både antas, och eventuellt står sig efter att de överklagats till olika instanser. Vidare måste de invänta att onsdagens dom eventuellt tas upp i Mark- och miljööverdomstolen. Något som kan dröja till våren, enligt Göran Stenman.

– Det brukar rimligtvis gå inom en till två månader. I det här fallet är det mycket handlingar. Så det är inte omöjligt att det tar längre tid.

ANNONS