Varningen efter nya förskolebudgeten: barngrupperna kan bli större

En redan pressad förskola kommer behöva bantas ytterligare. Det står klart i förskolenämndens budget för 2023.
Facket är mycket kritiskt och varnar för att de redan stora barngrupperna kan bli ännu större.
– Det är redan väldigt ansträngt på våra förskolor, säger Anna-Mia Nilsson, förtroendevald i Sveriges lärare.