Vårdcentralerna i Göteborg som patienterna ratar – och söker sig till

Brist på tider, få läkare och låga betyg. Nästan hälften av Göteborgs vårdcentraler tappar patienter – samtidigt finns det vissa som behöver bygga ut lokalerna för att klara trycket.