Biverkningar är en stor del av problemen, säger göteborgsforskaren Hanna Gyllensten.
Biverkningar är en stor del av problemen, säger göteborgsforskaren Hanna Gyllensten.

Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

ANNONS
|

Det visar en färsk avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor vid Sahlgrenska akademin har tagit hjälp av expertpaneler med läkare, enkätundersökningar med 7000 personer och gått igenom nära 5000 patientjournaler, för att röna ut hur hög den läkemedels- relaterade sjukligheten är. Siffrorna är iögonfallande.

–Det är alarmerande. Uppgifterna ligger inte jättelångt ifrån vad vi vetat innan, men med lite andra undersökningsmetoder har vi kunnat visa att detta också får konsekvenser utanför vården. Tidigare uppgifter har varit mer fokuserade på sjukhusinlagda patienter, säger Hanna Gyllensten.

ANNONS

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.

Vad är det för typer av läkemedel?

–Det är egentligen alla läkemedel som kan ge sådana här problem. Det vi kan se i studierna i stort att det är de vanliga läkemedlen som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. De läkemedel som förskrivs mycket, ger också mycket besvär, säger Hanna Gyllensten.

Är patienterna felmedicinerade eller vad är problemet?

–Det är blandat. Biverkningar är en stor del och det är besvär som uppstår när man använder läkemedlet på rätt sätt. Men sedan verkar otillräcklig effekt av läkemedlet vara en stor del, säger hon.

Förutom ett stort enskilt lidande leder också biverkningar och följdsjukdomar till direkta kostnader för patienterna på mellan 4000 och 10000 kronor per år.

ANNONS

Tidigare undersökningar har fokuserat på patienter som ligger inne på sjukhus – men avhandlingen visar att en stor del av kostnaderna för sjuklighet orsakad av läkemedel finns ute hos allmänheten som vänt sig till primär- och öppenvård. Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder kronor per år.

–Vi kan se att det finns resursförbrukning även utanför vården med produktionsbortfall, men det har vi inte kunnat sätta prislappar på i de här studierna tyvärr. Människor har varit hemma från jobbet på grund av läkemedelsproblem och anhöriga som fått vård. Så klart är det inte riktigt bra, säger Hanna Gyllensten.

Fakta: Många drabbade

Enligt expertpanelen av läkare drabbas 50–60 procent av alla patienter av läkemedelsrelaterad sjuklighet under ett år.

I enkätsvaren rapporterade 19 procent läkemedelsrelaterad sjuklighet – under en mätperiod på en månad.

I journalerna kunder forskarna se att det var 12 procent av befolkningen som var drabbad under en tremånadersperiod.

ANNONS
ANNONS