Väntetiderna för ambulanser i Göteborg ökar

Allt färre ambulanser och ökad responstid vid akutfall, trots budgettillskott – så ser situationen ut i Göteborg. Nu kritiseras utvecklingen av Hjärt-lungfonden.
– I Göteborg finns det inga skäl till att utvecklingen skulle gå åt fel håll, säger Jan Nilsson, överläkare och ordförande i Hjärt-lungfondens forskningsråd.